Bạn có thể đăng ký trên ứng dụng MyVIB để có trải nghiệm tốt hơn
Có ngay tài khoản chỉ trong 1 phút

Đăng ký dễ dàng chỉ với giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD) bản gốc và cho phép thiết bị truy cập camera

Vui lòng nhập số ĐTDĐ

Vui lòng nhập email

Mặt trước
Mặt sau
Chân dung