Z7_8GHEH001L88H80QO67NE2007I2
Đăng nhập

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE2007A3

VIB Rewards Unlimited

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 10 lần cho mọi giao dịch

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

Phí thường niên 499.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE2007Q7
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200762
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200765
Z7_8GHEH001L88H80QO67NE2007M0