Đăng nhập

VIB Rewards Unlimited

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tặng điểm không giới hạn đến 10 lần cho mọi giao dịch

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

Phí thường niên 499.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR