Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3G17
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3GP1

VIB Cash Back

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 24 triệu điểm thưởng/năm

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3GP7
Z7_8GHEH001LOGF80QO412GIO3G52