Ngân hàng số / Đăng ký ngân hàng điện tử
  • 1 Thông tin xác thực
  • 2 Thông tin đăng ký
  • 3 Hoàn tất
Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử

Miễn phí đăng ký và duy trì dịch vụ

Thông tin xác thực

Dịch vụ Ngân hàng điện tử chỉ áp dụng với các khách hàng hiện hữu của VIB

Loại giấy tờ tuỳ thân
Số CMND
Số điện thoại đã đăng ký
Sản phẩm sử dụng tại VIB
Số tài khoản/số thẻ
Bằng cách nhập các thông tin ở trên và chọn Tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của VIB