Ngân hàng số / Đăng ký ngân hàng điện tử
  • 1 Thông tin xác thực
  • 2 Thông tin đăng ký
  • 3 Hoàn tất
Đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử

Miễn phí đăng ký và duy trì dịch vụ

Thông tin đăng ký
Nhập email


Nhập tên đăng nhập


Tên đăng nhập bao gồm 6 - 20 ký tự, bao gồm ký tự số hoặc chữ, phân biệt chữ HOA thường, không bao gồm ký tự đặc biệt

(*) Hệ thống tự động đăng ký hình thức lấy Mã xác thực (OTP) qua Smart OTP cho Quý khách. Vui lòng đăng nhập MYVIB để kích hoạt và sử dụng Smart OTP.