Tài khoản thanh toán / Đăng ký mở tài khoản
  • 1 1. Thông tin liên hệ
  • 2 2. Thông tin đăng ký
  • 3 3. Hoàn tất
Bạn có thể đăng ký trên ứng dụng MyVIB để có trải nghiệm tốt hơn
Có ngay tài khoản chỉ trong 1 phút

Đăng ký dễ dàng chỉ với giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD) bản gốc và cho phép thiết bị truy cập camera

Giới tính
Họ tên
Số ĐTDĐ
Email
Mặt trước
Mặt sau
Chân dung