Default …
Insert title here

Tỉ giá ngoại tệ

Loại tiền Mua Bán
GBP 28798.0 29356.0
USD 23210.0 23700.0
EUR 25268.0 25780.0
Xem thêm
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
  • ATM and Branches
1800 8180 Login
Your location: