Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2040

1800 8180 Login
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2046
Back
All models of DO THANH

HD 120SL Gắn cẩu Hana hoàn thiện 4 khúc

Reference price:

1300000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 120SL Gắn cẩu Unic hoàn thiện 5 khúc

Reference price:

1395000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 120SL Thùng lửng

Reference price:

780000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 120SL Thùng mui bạt

Reference price:

810000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 120SL Thùng mui bạt/ kín inox 304

Reference price:

965000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 120SL 8,5 Tấn Chassis

Reference price:

735000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 Thùng kín

Reference price:

615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 Thùng lửng

Reference price:

595000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 Thùng mui bạt

Reference price:

610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Reference price:

695000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 Thùng đông lạnh

Reference price:

575000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 65 2,5 Tấn Chassis

Reference price:

575000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 78 Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

705000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 78 Thùng lửng

Reference price:

670000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 78 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

800000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 78 4,5 Tấn Chassis

Reference price:

620000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 88 Thùng kín/ mui bạt

Reference price:

615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 88 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

750000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 88 Thùng lửng

Reference price:

605000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 88 5,1 Tấn Chassis

Reference price:

580000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 99 Thùng bảo ôn

Reference price:

795000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 99 Thùng lửng

Reference price:

675000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 99 Thùng mui bạc/ thùng kín

Reference price:

695000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 99 Thùng đông lạnh

Reference price:

870000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

HD 99 6,5 tấn Chassis

Reference price:

640000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 Thùng kín

Reference price:

390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

460000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

510000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 Thùng lửng

Reference price:

385000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 Thùng mui bạt

Reference price:

390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 49- E4 2,5 Tấn Chassis

Reference price:

350000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68 Thùng lửng

Reference price:

440000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

480000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Reference price:

540000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68 2,5 Tấn Chassis

Reference price:

420000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68s Thùng lửng

Reference price:

480000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

520000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Reference price:

600000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ 68s 3,5 Tấn Chassis

Reference price:

450000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ200 1,9 Tấn Thùng mui bạt/ thùng kín Inox

Reference price:

510000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ200 1,99 Tấn Thùng mui bạt

Reference price:

490000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng bảo ôn

Reference price:

520000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng kín

Reference price:

400000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng kín Inox

Reference price:

480000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng lửng

Reference price:

385000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng mui bạt

Reference price:

395000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 Thùng mui bạt Inox

Reference price:

460000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ250 2,49 Tấn Chassis

Reference price:

360000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ350 Thùng kín

Reference price:

490000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ350 Thùng mui bạt

Reference price:

470000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ350 Thùng mui bạt Inox 304

Reference price:

540000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ500L Thùng kín

Reference price:

620000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ500L Thùng lửng

Reference price:

550000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ500L Thùng mui bạt Inox

Reference price:

615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ500L 4,49 Tấn Thùng mui bạt

Reference price:

570000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng kín

Reference price:

435000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

510000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

560000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng lửng

Reference price:

425000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng mui bạt

Reference price:

435000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 Thùng tự đổ, thùng ben

Reference price:

510000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ65 1,9 - 3.5 Tấn Chassis

Reference price:

390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE Thùng kín

Reference price:

337000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

760000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE Thùng lửng

Reference price:

335000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE Thùng mui bạt

Reference price:

330000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE 2,49 Tấn Chassis

Reference price:

300000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

IZ650 - SE 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

570000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K4
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K1
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K7
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C2
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C5
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S0
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S6
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S3
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2021