Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2040

1800 8180 Login
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2046
Back
All models of ISUZU

MU - X B7 4x2 MT 1.9L

Reference price:

765000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

MU - X B7 Plus 4x2 AT 1.9L

Reference price:

815000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

MU - X Limited 4X2 AT 1.9L

Reference price:

930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

MU - X PRESTIGE 4x2 AT 1.9L

Reference price:

895000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

MU - X PRESTIGE 4x4 AT 3.0L

Reference price:

990000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX LS 4x2 MT 1.9L

Reference price:

650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX LS 4x2 AT 1.9L

Reference price:

740000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX LS PRESTIGE 4x4 AT 3.0L

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX LS PRESTIGE 4x4 MT 1.9L

Reference price:

750000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX Prestige AT 1.9L

Reference price:

640000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

D - MAX Z 4x4 AT 1.9L

Reference price:

830000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR650 6,5 Tấn Thùng mui bạt

Reference price:

935000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

1120000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín

Reference price:

900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

990000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1040000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng lửng

Reference price:

880000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng mui bạt

Reference price:

900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

1200000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90HE4 7 Tấn Chassis

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

1120000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín

Reference price:

890000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

980000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1030000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng lửng

Reference price:

870000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng mui bạt

Reference price:

890000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

1190000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90LE4 7 Tấn Chassis

Reference price:

810000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

1080000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín

Reference price:

920000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1010000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1060000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng lửng

Reference price:

900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng mui bạt

Reference price:

920000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

1160000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FRR90NE4 6,75 Tấn Chassis

Reference price:

840000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín

Reference price:

1660000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1760000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1830000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng lửng

Reference price:

1650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1660000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34TE4 15,6 Tấn Chassis

Reference price:

1570000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín

Reference price:

1735000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1815000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

2040000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng lửng

Reference price:

1715000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1735000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVM34WE4 15 tấn Chassis

Reference price:

1615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín

Reference price:

1320000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1420000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1470000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng lửng

Reference price:

1295000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1320000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34LE4 9 Tấn Chassis

Reference price:

1210000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín

Reference price:

1355000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1435000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1485000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng lửng

Reference price:

1335000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1355000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34QE4 9 Tấn Chassis

Reference price:

1270000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

1655000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín

Reference price:

1390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1495000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1545000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng lửng

Reference price:

1385000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

1755000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34SE4 8 Tấn Chassis

Reference price:

1305000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín

Reference price:

1470000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

1560000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

1610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng lửng

Reference price:

1440000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng mui bạt

Reference price:

1470000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FVR34UE4 8 Tấn Chassis

Reference price:

1350000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng lửng

Reference price:

630000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

720000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

760000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/kín

Reference price:

640000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

790000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR77EE4 2.4 Tấn Chassis

Reference price:

595000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

835000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín

Reference price:

685000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Reference price:

785000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng lửng

Reference price:

675000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng mui bạt

Reference price:

685000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

910000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NMR85HE4 1.9 Tấn Chassis

Reference price:

645000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

885000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín

Reference price:

703000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

870000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng lửng

Reference price:

700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng mui bạt

Reference price:

701000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

960000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NPR85KE4 3,5 Tấn Chassis

Reference price:

660000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Reference price:

880000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng lửng

Reference price:

800000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng mui bạt

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75HE4 5,6 Tấn Chassis

Reference price:

750000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

950000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín

Reference price:

825000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Reference price:

840000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng lửng

Reference price:

765000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng mui bạt

Reference price:

780000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75LE4 5 Tấn Chassis

Reference price:

720000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng bảo ôn

Reference price:

970000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín

Reference price:

820000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Reference price:

890000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Reference price:

940000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng lửng

Reference price:

795000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng mui bạt

Reference price:

810000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng đông lạnh

Reference price:

1050000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

NQR75ME4 5.5 Tấn Chassis

Reference price:

760000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKH270E4 Thùng kín

Reference price:

544000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKH270E4 Thùng kín Inox

Reference price:

625000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR QLR77FE4 Thùng mui bạt

Reference price:

520000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR QLR77FE4 Thùng mui bạt Inox 304

Reference price:

590000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng kín

Reference price:

580000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng kín Inox

Reference price:

650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng mui bạt

Reference price:

540000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng ben

Reference price:

500000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

600000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng chở gia cầm (Inox 304)

Reference price:

585000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt

Reference price:

485000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt Inox 304

Reference price:

565000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt bửng nhôm

Reference price:

522000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng lửng

Reference price:

475000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77FE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Reference price:

450000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng ben

Reference price:

720000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

675000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín

Reference price:

525000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Composit

Reference price:

540000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Inox

Reference price:

580000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Inox bửng nâng

Reference price:

629000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng lửng

Reference price:

520000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng mui bạt

Reference price:

535000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng mui bạt Inox

Reference price:

610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng đông lạnh

Reference price:

740000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QKR77HE4 1.9 T-2.95 T Chassis

Reference price:

490000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QL4250TZZU2VDHY Thùng mui bạt Inox

Reference price:

2510000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QL4250U2NDZ Đầu kéo

Reference price:

1930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Reference price:

485000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín

Reference price:

520000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Thùng mui bạt Inox 304

Reference price:

790000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng bảo ôn

Reference price:

751000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng kín

Reference price:

608000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng mui bạt

Reference price:

589000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Reference price:

615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín

Reference price:

670000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín Inox

Reference price:

686000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng mui bạt

Reference price:

670000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng đông lạnh

Reference price:

860000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

Samco K34 34 chỗ Chở người

Reference price:

1950000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K4
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K1
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K7
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C2
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C5
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S0
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S6
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S3
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2021