1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe DO THANH
HD 120SL Gắn cẩu Hana hoàn thiện 4 khúc

HD 120SL Gắn cẩu Hana hoàn thiện 4 khúc

Giá tham khảo:

1300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 120SL Gắn cẩu Unic hoàn thiện 5 khúc

HD 120SL Gắn cẩu Unic hoàn thiện 5 khúc

Giá tham khảo:

1395000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 120SL Thùng lửng

HD 120SL Thùng lửng

Giá tham khảo:

780000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 120SL Thùng mui bạt

HD 120SL Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

810000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 120SL Thùng mui bạt/ kín inox 304

HD 120SL Thùng mui bạt/ kín inox 304

Giá tham khảo:

965000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 120SL 8,5 Tấn Chassis

HD 120SL 8,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

735000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 Thùng kín

HD 65 Thùng kín

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 Thùng lửng

HD 65 Thùng lửng

Giá tham khảo:

595000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 Thùng mui bạt

HD 65 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

HD 65 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Giá tham khảo:

695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 Thùng đông lạnh

HD 65 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

575000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 65 2,5 Tấn Chassis

HD 65 2,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

575000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 78  Thùng mui bạt/ thùng kín

HD 78 Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

705000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 78 Thùng lửng

HD 78 Thùng lửng

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 78 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

HD 78 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

800000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 78 4,5 Tấn Chassis

HD 78 4,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 88 Thùng kín/ mui bạt

HD 88 Thùng kín/ mui bạt

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 88 Thùng kín/ mui bạt inox 304

HD 88 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 88 Thùng lửng

HD 88 Thùng lửng

Giá tham khảo:

605000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 88 5,1 Tấn Chassis

HD 88 5,1 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 99 Thùng bảo ôn

HD 99 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

795000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 99 Thùng lửng

HD 99 Thùng lửng

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 99 Thùng mui bạc/ thùng kín

HD 99 Thùng mui bạc/ thùng kín

Giá tham khảo:

695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 99 Thùng đông lạnh

HD 99 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

870000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
HD 99 6,5 tấn Chassis

HD 99 6,5 tấn Chassis

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 Thùng kín

IZ 49- E4 Thùng kín

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

IZ 49- E4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 Thùng lửng

IZ 49- E4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

385000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 Thùng mui bạt

IZ 49- E4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 49- E4 2,5 Tấn Chassis

IZ 49- E4 2,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68 Thùng lửng

IZ 68 Thùng lửng

Giá tham khảo:

440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín

IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

IZ 68 Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Giá tham khảo:

540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68 2,5 Tấn Chassis

IZ 68 2,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

420000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68s Thùng lửng

IZ 68s Thùng lửng

Giá tham khảo:

480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín

IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

IZ 68s Thùng mui bạt/ thùng kín Inox 304

Giá tham khảo:

600000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ 68s 3,5 Tấn Chassis

IZ 68s 3,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ200 1,9 Tấn Thùng mui bạt/ thùng kín Inox

IZ200 1,9 Tấn Thùng mui bạt/ thùng kín Inox

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ200 1,99 Tấn Thùng mui bạt

IZ200 1,99 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng bảo ôn

IZ250 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng kín

IZ250 Thùng kín

Giá tham khảo:

400000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng kín Inox

IZ250 Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng lửng

IZ250 Thùng lửng

Giá tham khảo:

385000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng mui bạt

IZ250 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

395000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 Thùng mui bạt Inox

IZ250 Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

460000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ250 2,49 Tấn Chassis

IZ250 2,49 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

360000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ350 Thùng kín

IZ350 Thùng kín

Giá tham khảo:

490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ350 Thùng mui bạt

IZ350 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ350 Thùng mui bạt Inox 304

IZ350 Thùng mui bạt Inox 304

Giá tham khảo:

540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ500L Thùng kín

IZ500L Thùng kín

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ500L Thùng lửng

IZ500L Thùng lửng

Giá tham khảo:

550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ500L Thùng mui bạt Inox

IZ500L Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ500L 4,49 Tấn Thùng mui bạt

IZ500L 4,49 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng kín

IZ65 Thùng kín

Giá tham khảo:

435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304

IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

IZ65 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

560000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng lửng

IZ65 Thùng lửng

Giá tham khảo:

425000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng mui bạt

IZ65 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 Thùng tự đổ, thùng ben

IZ65 Thùng tự đổ, thùng ben

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ65 1,9 - 3.5 Tấn Chassis

IZ65 1,9 - 3.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE Thùng kín

IZ650 - SE Thùng kín

Giá tham khảo:

337000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE Thùng kín/ mui bạt inox 304

IZ650 - SE Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE Thùng lửng

IZ650 - SE Thùng lửng

Giá tham khảo:

335000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE Thùng mui bạt

IZ650 - SE Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

330000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE 2,49 Tấn Chassis

IZ650 - SE 2,49 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
IZ650 - SE 6,5 Tấn Chassis

IZ650 - SE 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022