Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISC7

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISS2
Trở về
Chọn dòng xe ISUZU

MU - X B7 4x2 MT 1.9L

Giá tham khảo:

765000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MU - X B7 Plus 4x2 AT 1.9L

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MU - X Limited 4X2 AT 1.9L

Giá tham khảo:

930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MU - X PRESTIGE 4x2 AT 1.9L

Giá tham khảo:

895000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MU - X PRESTIGE 4x4 AT 3.0L

Giá tham khảo:

990000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX LS 4x2 MT 1.9L

Giá tham khảo:

650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX LS 4x2 AT 1.9L

Giá tham khảo:

740000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX LS PRESTIGE 4x4 AT 3.0L

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX LS PRESTIGE 4x4 MT 1.9L

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX Prestige AT 1.9L

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

D - MAX Z 4x4 AT 1.9L

Giá tham khảo:

830000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR650 6,5 Tấn Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

935000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1120000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

990000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1040000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1200000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90HE4 7 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1120000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

980000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1030000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

870000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1190000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90LE4 7 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

810000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1080000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

920000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1010000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1060000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

920000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1160000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FRR90NE4 6,75 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

840000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1830000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34TE4 15,6 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1570000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1735000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

2040000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1715000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1735000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVM34WE4 15 tấn Chassis

Giá tham khảo:

1615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1320000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1420000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1295000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1320000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34LE4 9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1210000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1485000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1335000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34QE4 9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1270000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1655000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1495000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1545000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1385000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1755000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34SE4 8 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1305000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

1470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

1560000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

1440000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FVR34UE4 8 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

630000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

720000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng mui bạt/kín

Giá tham khảo:

640000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR77EE4 2.4 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

595000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

835000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

685000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

785000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

685000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

910000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NMR85HE4 1.9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

645000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

885000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

703000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng kín/ mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

870000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

701000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

960000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NPR85KE4 3,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

660000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

800000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75HE4 5,6 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

825000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

840000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

765000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

780000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75LE4 5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

720000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

970000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín

Giá tham khảo:

820000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín/mui bạt inox 304

Giá tham khảo:

890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng kín/mui bạt inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

940000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

795000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

810000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1050000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

NQR75ME4 5.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

760000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKH270E4 Thùng kín

Giá tham khảo:

544000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKH270E4 Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

625000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR QLR77FE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR QLR77FE4 Thùng mui bạt Inox 304

Giá tham khảo:

590000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng kín

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR QMR77HE4A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng ben

Giá tham khảo:

500000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

600000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng chở gia cầm (Inox 304)

Giá tham khảo:

585000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt

Giá tham khảo:

485000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt Inox 304

Giá tham khảo:

565000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng kín/ Mui bạt bửng nhôm

Giá tham khảo:

522000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

475000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77FE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Giá tham khảo:

450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng ben

Giá tham khảo:

720000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

525000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Composit

Giá tham khảo:

540000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

580000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng kín Inox bửng nâng

Giá tham khảo:

629000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng lửng

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

535000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

740000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QKR77HE4 1.9 T-2.95 T Chassis

Giá tham khảo:

490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QL4250TZZU2VDHY Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

2510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QL4250U2NDZ Đầu kéo

Giá tham khảo:

1930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Giá tham khảo:

485000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín

Giá tham khảo:

520000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QLR77FE4 1.4 T-2.49 T Thùng mui bạt Inox 304

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

751000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng kín

Giá tham khảo:

608000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

589000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Chassis

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

686000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

QMR77HE4 1.4 T-2.49 T Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

860000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Samco K34 34 chỗ Chở người

Giá tham khảo:

1950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS20
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS26
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS23
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISQ6