Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISC7

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISS2
Trở về
Chọn dòng xe KIA

SOLUTO Deluxe AT 1.4L

Giá tham khảo:

429000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SOLUTO Deluxe MT 1.4L

Giá tham khảo:

399000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SOLUTO Luxury AT 1.4L

Giá tham khảo:

469000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SOLUTO Soluto MT 1.4L

Giá tham khảo:

369000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CARNIVAL Carnival Luxury 8 ghế AT 2.2L

Giá tham khảo:

1199000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

CARNIVAL Carnival Premium 5+2 ghế AT 2.2L

Giá tham khảo:

1389000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CARNIVAL Carnival Premium 8 ghế AT 2.2L

Giá tham khảo:

1319000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CARNIVAL Carnival Signature 5+2 ghế AT 2.2L

Giá tham khảo:

1439000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CARNIVAL Carnival Signature 5+2 ghế AT 3.5L

Giá tham khảo:

1839000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CERATO Deluxe AT 1.6L

Giá tham khảo:

569000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

CERATO Hatchback AT 1.6L

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CERATO Koup AT 1.6L

Giá tham khảo:

775000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CERATO Luxury AT 1.6L

Giá tham khảo:

619000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CERATO Premium AT 2.0L

Giá tham khảo:

665000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

CERATO Standard MT 1.6L

Giá tham khảo:

529000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K3 Deluxe MT 1.6L

Giá tham khảo:

559000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K3 Luxury AT 1.6L

Giá tham khảo:

629000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K3 Premium AT 1.6L

Giá tham khảo:

659000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K3 Premium AT 2.0L

Giá tham khảo:

689000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K3 Turbo AT 1.6L

Giá tham khảo:

759000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K5 GT- Line AT 2.0L

Giá tham khảo:

1029000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

K5 Luxury AT 2.0L

Giá tham khảo:

869000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

K5 Premium AT 2.0L

Giá tham khảo:

929000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MORNING Deluxe AT 1.25L

Giá tham khảo:

349000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

MORNING GT-Line AT 1.25L

Giá tham khảo:

439000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MORNING Luxury AT 1.25L

Giá tham khảo:

383000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MORNING Standard AT 1.25L

Giá tham khảo:

329000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MORNING Standard MT 1.25L

Giá tham khảo:

299000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

MORNING X-Line AT 1.25L

Giá tham khảo:

439000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

OPTIMA Deluxe AT 2.0L

Giá tham khảo:

879000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

OPTIMA Luxury AT 2.0L

Giá tham khảo:

759000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

OPTIMA Premium AT 2.4L

Giá tham khảo:

919000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Quoris AT 3.8L

Giá tham khảo:

2208000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RIO Hatchback AT 1.4L

Giá tham khảo:

592000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RIO Sedan MT 1.4L

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RIO Sedan AT 1.4L

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RONDO DAT AT 1.7L

Giá tham khảo:

779000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RONDO Deluxe AT 2.0L

Giá tham khảo:

655000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RONDO GATH AT 2.0L

Giá tham khảo:

799000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

RONDO Standard MT 2.0L

Giá tham khảo:

559000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Deluxe DAT AT 2.2L

Giá tham khảo:

1019000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Deluxe GAT AT 3.3L

Giá tham khảo:

1178000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Luxury DAT AT 2.2L

Giá tham khảo:

1149000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Premium GAT AT 3.3L

Giá tham khảo:

1359000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Signature DAT AT 2.2L

Giá tham khảo:

1289000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SEDONA Signature DAT AT 3.3L

Giá tham khảo:

1519000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SELTOS Premium AT 1.6L

Giá tham khảo:

715000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

SELTOS Premium Turbo AT 1.4L

Giá tham khảo:

739000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SELTOS Turbo Deluxe AT 1.4L

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SELTOS Turbo Luxury AT 1.4L

Giá tham khảo:

669000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SONET Deluxe AT 1.5L

Giá tham khảo:

539000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 17/11/2023

SONET Deluxe MT 1.5L

Giá tham khảo:

499000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SONET Luxury Luxury AT 1.5L

Giá tham khảo:

579000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SONET Premium Luxury AT 1.5L

Giá tham khảo:

609000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO 2.4 GAT Deluxe AT 2.4L

Giá tham khảo:

764000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO 2.4 GAT Premium AT 2.4L

Giá tham khảo:

869000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO 2WD DATH/ DAT Premium AT 2.2L

Giá tham khảo:

899000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO D Deluxe AT 2.2L

Giá tham khảo:

1079000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO D Luxury AT 2.2L

Giá tham khảo:

1179000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO D Premium AWD AT 2.2L

Giá tham khảo:

1279000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO D Signature AT 2.2L

Giá tham khảo:

1349000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO G Luxury AT 2.5L

Giá tham khảo:

1099000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO G Premium AT 2.5L

Giá tham khảo:

1179000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SORENTO G Signature AWD AT 2.5L

Giá tham khảo:

1299000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SOUL AT 2.0L

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS20
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS26
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS23
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISQ6