Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe KIA

Cerato 1.6AT

Giá tham khảo:

589000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Cerato 1.6MT

Giá tham khảo:

559000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Cerato 1.6MT Base

Giá tham khảo:

500000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Cerato 2.0AT

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Cerato Deluxe 1.6AT

Giá tham khảo:

635000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Cerato Hatchback 1.6

Giá tham khảo:

670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Cerato Koup

Giá tham khảo:

775000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Grand Sedona Platilum D

Giá tham khảo:

1206000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Grand Sedona Platilum G

Giá tham khảo:

1429000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Morning AT 1.25

Giá tham khảo:

355000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Morning S AT 1.25

Giá tham khảo:

395000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Morning Si AT 1.25

Giá tham khảo:

380000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Morning EX MT 1.25

Giá tham khảo:

299000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Morning MT 1.0

Giá tham khảo:

290000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Morning Si MT 1.25

Giá tham khảo:

345000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Morning Van

Giá tham khảo:

320000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

New Cerato Premium 2.0 AT

Giá tham khảo:

675000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Optima 2.0AT

Giá tham khảo:

779000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Optima 2.0ATH

Giá tham khảo:

879000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Optima 2.4 GT-Line

Giá tham khảo:

949000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Quoris

Giá tham khảo:

2708000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Rio hatchback

Giá tham khảo:

592000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rio sedan 1.4 AT

Giá tham khảo:

510000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rio sedan 1.4 MT

Giá tham khảo:

470000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rondo 1.7 DAT

Giá tham khảo:

779000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rondo 2.0 GAT

Giá tham khảo:

669000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rondo 2.0 GATH

Giá tham khảo:

779000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Rondo 2.0 GMT

Giá tham khảo:

609000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sedona 2.2 DAT

Giá tham khảo:

1069000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Sedona 2.2 DATH

Giá tham khảo:

1180000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sedona 3.3 GAT

Giá tham khảo:

1178000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Sedona 3.3 GATH

Giá tham khảo:

1409000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sedona Luxury DAT

Giá tham khảo:

1129000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019

Sorento DATH 2WD

Giá tham khảo:

949000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sorento GAT 2WD

Giá tham khảo:

799000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Sorento GATH 2WD

Giá tham khảo:

919000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Soul (Sunroof)

Giá tham khảo:

750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018