Vay mua xe / Đối tác

1800 8180 Đăng nhập
   Trở về
Chọn dòng xe MITSUBISHI

Attrage C VT

Giá tham khảo:

476000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Attrage CVT Eco

Giá tham khảo:

426000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Attrage MT

Giá tham khảo:

406000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Attrage MT Eco

Giá tham khảo:

376000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Mirage CVT

Giá tham khảo:

475000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Mirage CVT Eco

Giá tham khảo:

435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Mirage MT

Giá tham khảo:

395000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Mirage MT Eco

Giá tham khảo:

370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 04/01/2019

Outlander 2.0 CVT (lắp ráp)

Giá tham khảo:

942000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.0 CVT (nhập khẩu)

Giá tham khảo:

1100000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.0 STD (lắp ráp)

Giá tham khảo:

823000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.0 STD (nhập khẩu)

Giá tham khảo:

973000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.4 CVT (lắp ráp)

Giá tham khảo:

1100000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.4 CVT (nhập khẩu)

Giá tham khảo:

1148000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Outlander 2.4 CVT Sport

Giá tham khảo:

978000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Pajero 3.0

Giá tham khảo:

2120000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Pajero Sport 4x2 Sport D

Giá tham khảo:

704000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Pajero Sport 4x2 mới

Giá tham khảo:

1260000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Pajero Sport 4x4 Sport M

Giá tham khảo:

784000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Pajero Sport 4x4 mới

Giá tham khảo:

1426000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton 4x2 AT

Giá tham khảo:

606000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton 4x2 AT MIVEC

Giá tham khảo:

705000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton 4x2 MT

Giá tham khảo:

576000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton 4x4 AT MIVEC

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton 4x4 MT

Giá tham khảo:

666000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 27/11/2018

Triton GLS SAM (máy dầu, số tự động)

Giá tham khảo:

712000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 08/01/2019