Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620Q6
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620Q3

Quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe VIB Care

Quyền lợi chính
- Quyền lợi bảo vệ rủi ro chết/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn
- Quyền lợi khám và điều trị nội trú
Quyền lợi bổ sung (tùy chọn)
- Quyền lợi điều trị ngoại trú
- Quyền lợi chăm sóc nha khoa
- Quyền lợi chăm sóc thai sản
Biểu phí
Chi tiết xem tại đây

Điều kiện tham gia Bảo hiểm sức khỏe VIB Care

Đối tượng tham gia
Cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Độ tuổi tham gia
- 1 đến 65 tuổi
- Trẻ em từ 1 tuổi đến 18 tuổi được bảo hiểm khi mua cùng với bố hoặc mẹ với quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn.
Độ tuổi tối đa
- Tối đa 69 tuổi.
- Khách hàng từ 66 tuổi không được bảo hiểm mới, chỉ có thể gia hạn tái tục với điều kiện đã tham gia bảo hiểm ít nhất 02 năm.
Hiệu lực và tái tục
Hàng năm
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H62061
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H62067
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620M2
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620M5
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620E0
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620E6
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620E3
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620U4
Z7_92M8HH01OGDL30QARJ69H620U7