Z7_IQGAHH8019AK40Q78TE3S63GJ3
Z7_IQGAHH8019AK40Q78TE3S63GB6

Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
100% Giá trị tài khoản hợp đồng
Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho NĐBH (Con)
Giá trị lớn hơn giữa số tiền bảo hiểm (STBH) và Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm
Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn cho BMBH (Bố hoặc Mẹ)
100% Số tiền bảo hiểm.
Miễn đóng phí khi BMBH tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Miễn đóng phí bảo hiểm cơ bản cho cả hợp đồng trong trường hợp BMBH (Bố hoặc Mẹ) gặp rủi ro, với thời gian miễn đóng phí lên đến 30 năm.
Các quyền lợi khác
Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:
- 100% Phí bảo hiểm cơ bản vào năm hợp đồng thứ 10.
- 75% Phí bảo hiểm cơ bản vào năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó.

Quyền lợi đầu tư:
Được hưởng lãi suất đầu tư nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng:
4% Giá trị tài khoản hợp đồng trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó, được chi trả vào Ngày kỉ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):
Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm:
- Kết hôn;
- Sinh con/ Nhận con nuôi
- Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Điều kiện tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

Thời hạn đóng phí
Bằng thời hạn hợp đồng
Thời hạn đóng phí đề xuất: tối thiểu 10 năm hoặc tới khi con đủ 18 tuổi
Thời hạn hợp đồng
99 tuổi – tuổi tham gia của con
Ðộ tuổi tham gia
Người được bảo hiểm chính - Con: 30 ngày tuổi – 12 tuổi
Bên mua bảo hiểm– Bố hoặc Mẹ: 18 tuổi – 65 tuổi
Z7_IQGAHH801HRAF0QV4JC2FD0SJ1
Z7_IQGAHH8019AK40Q78TE3S63GN1