Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V108H7
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V10891

Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
100% Giá trị tài khoản hợp đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Giá trị tài khoản tích lũy thêm cộng với giá trị lớn hơn giữa: - 100% STBH và
- Giá trị tài khoản cơ bản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
Quyền lợi tử vong
Giá trị tài khoản tích lũy thêm cộng với giá trị lớn hơn giữa: - 100% STBH và
- Giá trị tài khoản cơ bản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng (đến tuổi 75)
35 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn đầu: 50% STBH

64 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sau:
- Mắc bệnh lần 1: 100% STBH và miễn đóng phí
- Mắc bệnh lần 2: 200% STBH

Nhóm 03 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sau phổ biến nhất (ung thư, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim): Thêm 50% STBH.
Các quyền lợi khác
Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:
- 100% Phí bảo hiểm cơ bản vào năm hợp đồng thứ 10.
- 75% Phí bảo hiểm cơ bản vào năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó.

Quyền lợi đầu tư:
Được hưởng lãi suất đầu tư nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng:
4% Giá trị tài khoản hợp đồng trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó, được chi trả vào Ngày kỉ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau đó.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):
Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm:
- Kết hôn;
- Sinh con/ Nhận con nuôi
- Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Điều kiện tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

Thời hạn đóng phí
Bằng thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng
99 tuổi – tuổi tham gia
Ðộ tuổi tham gia
18 - 65 tuổi
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V10897
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V108P2
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V108P5
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V10850
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V10856
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V10853
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V108L4
Z7_92M8HH01O084A0QHK6H9V108L5