Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92K85
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KO2
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92K46

Biểu phí dịch vụ VIB Checkout

Biểu phí chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)

Z7_IQGAHH801PA45062ETIKN53800

1. Đăng ký & quản lý ứng dụng VIB Checkout

Loại tiền Mức phí Định kỳ thu Điều kiện áp dụng
Đăng ký dịch vụ VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Duy trì dịch vụ (theo CIF) VNĐ 100.000 hoặc 1.200.000 Hàng tháng/ hàng năm Miễn phí tới 31/03/2025
Thay đổi/bổ sung thông tin người dùng VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Thay đổi hạn mức giao dịch theo tài khoản/ CIF VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Thay đổi hạn mức giao dịch theo người dùng VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Chấm dứt dịch vụ VIB Checkout VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Chấm dứt dịch vụ của người dùng VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Z7_IQGAHH801PA45062ETIKN53GV3

2. Giao dịch chuyển tiền

Theo mức phí giao dịch chuyển tiền trên kênh online được quy định tại biểu phí của sản phẩm Tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng cá nhân (tại đây)/ Doanh nghiệp siêu nhỏ

Z7_IQGAHH801PA45062ETIKN53GV2

3. Đăng ký & quản lý dịch vụ Soft POS

Loại tiền Mức phí Định kỳ thu Điều kiện áp dụng
Đăng ký người dùng (CIF)  VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Duy trì dịch vụ Soft POS VNĐ 50.000 hoặc 600.000 Hàng tháng/ hàng năm Miễn phí tới 31/03/2025
Thay đổi thông tin user sử dụng Soft POS VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Bổ sung người dùng Soft POS VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Chấm dứt dịch vụ Soft POS  VNĐ 10.000 Từng lần Miễn phí tới 31/03/2025
Z7_IQGAHH801PA45062ETIKN53GV1

Chú ý: 

Khách hàng không được hoàn lại phí đã nộp cho VIB trong bất kỳ trường hợp nào và vì bất cứ lý do gì trừ trường hợp: (i) KH đã chấm dứt dịch vụ nhưng VIB vẫn thu phí sử dụng dịch vụ hoặc (ii) VIB đã thu phí sau khi KH thực hiện giao dịch nhưng giao dịch không được xử lý do lỗi hệ thống của VIB.

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KO5

Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng di động VIB Checkout

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92K40

1. Dịch vụ ngân hàng di động (NHDĐ) VIB Checkout dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và cá nhân kinh doanh

1.1VIB Checkout là ứng dụng ngân hàng di động được thiết kế cho Khách hàng thuộc phân khúc Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và Khách hàng cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng di động được cài đặt trên thiết bị di động có sử dụng hệ điều hành iOS 12.0, Android 8.1 trở lên. Theo đó, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch với Ngân hàng mà không cần tới các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VIB.

 

1.2 Đối tượng khách hàng sử dụng VIB Checkout: Bao gồm Khách hàng tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:

  • Khách hàng là tổ chức thuộc phân khúc Doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) (bao gồm cả hộ kinh doanh và các tổ chức khác) thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ khai thác theo quy định của VIB trong từng thời kỳ và đã mở tài khoản thanh toán tại VIB.
  • Khách hàng là cá nhân đăng ký gói iBusiness thành công (cá nhân kinh doanh)

 

1.3Người dùng của Khách hàng (Người dùng) là cá nhân được Khách hàng đăng ký với VIB để phân quyền sử dụng VIB Checkout với một hoặc nhiều quyền như sau: Người nhập giao dịch, người duyệt giao dịch, người thu ngân, người quản trị Soft POS, người dùng đặc quyền. 

 

1.4Tên đăng nhập: Là tên truy cập của Người dùng khi sử dụng VIB Checkout

 

1.5Mật khẩu: là dãy ký tự bí mật do VIB gửi tới Người dùng hoặc do Người dùng tạo lập theo quy định của VIB để đăng nhập vào VIB Checkout.

 

1.6Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Dãy ký tự được gửi tới số điện thoại hoặc email (hoặc các hình thức khác theo quy định từng thời kỳ của VIB) của Người dùng sau khi Khách hàng đã đăng ký thành công Người dùng sử dụng dịch vụ VIB Checkout với VIB. Người dùng cần thay đổi mật khẩu này sau lần đăng nhập đầu tiên để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

 

1.7PIN đăng nhập: Dãy số bảo mật gồm 4 hoặc 6 số do Người dùng tạo lập để thay thế cho việc nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập vào VIB Checkout từ lần thứ hai trở đi.

 

1.8Phương thức xác thực Smart OTP: Giải pháp bảo mật được tích hợp trong VIB Checkout theo đó hệ thống sẽ tự sinh ra mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền, thanh toán và các giao dịch khác theo quy định của VIB từng thời kỳ.

 

1.9PIN Smart OTP: Dãy số bảo mật được Người dùng chọn để dùng khi xác thực giao dịch

 

1.10Phương thức xác thực SMS OTP: Giải pháp bảo mật trong đó Người dùng sẽ nhận được tin nhắn chứa mã OTP gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

 

1.11SMS OTP: Dãy số bí mật có giá trị sử dụng 01 lần do hệ thống của VIB tự động tạo ngẫu nhiên và gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Người dùng bằng tin nhắn SMS trong các trường hợp kích hoạt Smart OTP, quên thông tin đăng nhập và các trường hợp khác theo quy định của VIB từng thời kỳ. SMS OTP có giá trị sử dụng trong giới hạn thời gian nhất định theo quy định của VIB.

 

1.12Lệnh giao dịch là bất kỳ yêu cầu, chỉ thị, chỉ dẫn, thao tác của Người dùng được tạo lập thông qua việc sử dụng VIB Checkout. 

 

1.13Các dịch vụ NHDĐ do VIB cung cấp cho khách hàng thông qua VIB Checkout gồm:

(a) Dịch vụ truy vấn thông tin: Truy vấn thông tin, lịch sử giao dịch tài khoản thanh toán.

(b) Dịch vụ chuyển tiền: Chuyển tiền nội bộ cho các tài khoản mở tại VIB, chuyển tiền liên ngân hàng qua số tài khoản, chuyển tiền nhanh 24/7…

(c) Dịch vụ tra cứu thông tin liên quan tới hoạt động của ngân hàng gồm: thông tin liên quan tới địa chỉ ATM và chi nhánh, các chương trình khuyến mại, thông tin tỷ giá, lãi suất, các thông tin khác theo quy định của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

(d) Các dịch vụ tiện ích: Đổi mật khẩu, đổi mã PIN, đăng nhập bằng vân tay, gương mặt, đổi hình nền, v.v.

(e) Các tính năng, dịch vụ tiện ích khác do VIB phát triển theo từng thời kỳ. 

 

1.14Tùy từng thời điểm, VIB có thể quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, chấm dứt việc cung cấp một hoặc một số loại dịch vụ trên ứng dụng VIB Checkout. VIB sẽ thông báo cho Khách hàng trên trang đăng nhập dịch vụ và/ hoặc trên trang website và/ hoặc gửi thông báo cho Khách hàng qua các kênh email, sms và/ hoặc các kênh giao tiếp khác tùy theo quyết định của VIB.

 

1.15Chữ ký điện tử là hình thức để Khách hàng xác thực các giao dịch khi sử dụng ứng dụng VIB Checkout bao gồm (i) xác thực Khách hàng truy cập vào VIB Checkout bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu hoặc PIN đăng nhập, gương mặt, vân tay, (ii) xác thực giao dịch bằng PIN Smart OTP, SMS OTP và (iii) các hình thức xác thực điện tử khác do VIB quy định từng thời kỳ.
 

2. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

2.1Khách hàng tuân thủ quy trình giao dịch, các hướng dẫn sử dụng dịch vụ của VIB. Không sử dụng các thông tin, dịch vụ do VIB cung cấp vào các mục đích vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục. 

 

2.2Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ, bảo mật thông tin tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với trường hợp tên đăng nhập, mật khẩu, PIN đăng nhập, SMS OTP, PIN Smart OTP, gương mặt, vân tay và các biện pháp xác thực khác do VIB quy định từng thời kỳ bị mất, bị lợi dụng, bị tiết lộ cho bên thứ ba dẫn đến các tổn thất. Một số biện pháp bảo vệ được khuyến nghị như: không đưa các thông tin, thiết bị di động cho người khác; không đặt mật khẩu, PIN đăng nhập, PIN Smart OTP đơn giản, trùng với các thông tin dễ đoán; không cho phép thiết bị di động tự động lưu mật khẩu, PIN đăng nhập, PIN Smart OTP; không để cho người khác sử dụng thiết bị di động khi chưa thoát khỏi màn hình ứng dụng VIB Checkout. Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi Khách hàng ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ.

 

2.3Thông báo kịp thời với VIB khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình.

 

2.4Khách hàng cam kết Khách hàng, Người dùng có quyền sử dụng đối với số thuê bao di động đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại phát sinh từ việc thông tin thuê bao này.

 

2.5Khách hàng chấp nhận rằng bất cứ lệnh giao dịch thực hiện bởi Khách hàng hoặc Người dùng để truy cập vào VIB Checkout bằng bất kỳ phương thức xác thực quy định tại Điều kiện, điều khoản này và hoặc kết hợp phương pháp xác thực khác do VIB cung cấp cho Khách hàng để ra lệnh giao dịch trên VIB Checkout thì các lệnh giao dịch này được xem là do chính Khách hàng tạo ra và Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các lệnh giao dịch này. 

 

2.6Dữ liệu, thông tin ghi nhận trên VIB Checkout, dưới bất kỳ hình thức nào, về việc nhận và xử lý các lệnh giao dịch của Khách hàng hoặc Người dùng cũng như nội dung các lệnh giao dịch này là bằng chứng có tính pháp lý rằng Khách hàng đã sử dụng VIB Checkout của VIB và Khách hàng chịu trách nhiệm về các lệnh giao dịch do Khách hàng hoặc Người dùng đã tạo ra, bất kể các dữ liệu này không phải thể hiện dưới dạng văn bản hay do được tạo ra bởi VIB Checkout hay Khách hàng đã thay đổi các thông tin liên quan đến lệnh giao dịch sau khi lệnh giao dịch đã được VIB xử lý.

 

2.7Đồng ý cung cấp cho VIB các thông tin liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ VIB Checkout theo quy định của VIB, đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho VIB là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

 

2.8Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng VIB Checkout vào bất kỳ lúc nào khi thực hiện xong các thủ tục cần thiết theo quy định của VIB.

2.9Đồng ý để VIB trích nợ tài khoản để thanh toán phí sử dụng VIB Checkout (nếu có).

 

2.10Đồng ý nhận tin nhắn và, hoặc thư điện tử, thông báo gửi qua VIB Checkout hoặc hình thức thông báo khác do VIB quyết định để:

(a) Thông báo biến động số dư tài khoản trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ;

(b) Thông báo tên đăng nhập và mật khẩu;

(c) Thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi;

(d) Thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện giao dịch điện tử với Khách hàng.

 

2.11Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh với bên chỉ thị ghi có cho Khách hàng hoặc cho người hưởng của Khách hàng liên quan đến việc chuyển tiền sau khi VIB đã thực hiện đúng theo chỉ thị của Khách hàng.

 

2.12Thông báo hoặc đăng ký với VIB ngay khi có sự thay đổi về thông tin liên quan tới Khách hàng và Người dùng.

 

2.13Các trách nhiệm khác theo quy định này và các quy định có liên quan của VIB và của pháp luật.

 

2.14 Được bảo mật thông tin Khách hàng, Người dùng khi sử dụng VIB Checkout. Đối với các dịch vụ liên quan đến đối tác thứ ba gồm: VIB, Khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Khách hàng hoặc VIB, Khách hàng đồng ý cho VIB sử dụng thông tin Khách hàng để thực hiện tra soát, đối soát số liệu, thanh quyết toán và các mục đích khác nhằm cung cấp dịch vụ VIB Checkout cho Khách hàng.

3. Quyền và trách nhiệm của VIB

3.1VIB được miễn trách nhiệm do hệ thống cung cấp dịch vụ của VIB không thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin … bị sự cố hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

 

3.2 VIB được miễn trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng lựa chọn sai tài khoản ghi Có (tài khoản của bên thụ hưởng).

 

3.3VIB có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ VIB Checkout của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cũng như không cần được sự đồng ý của Khách hàng trong các trường hợp sau:

(a) VIB nghi ngờ liên quan đến giả mạo, rủi ro khi thực hiện giao dịch.

(b) VIB nghi ngờ có bên thứ ba sử dụng một cách gian lận, hoặc tìm cách truy cập, sử dụng VIB Checkout bằng tài khoản của Khách hàng, Người dùng.

(c) Theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

 

3.4VIB có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng về việc tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày VIB ngừng chấm dứt cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.3 Điều 3 trên đây.

 

3.5VIB đảm bảo rằng hệ thống VIB Checkout ổn định, an toàn và tuân thủ các quy đinh của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

 

3.6VIB không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ hoặc là do:

(a) Việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin từ ứng dụng của những người được hoặc không được Khách hàng đăng ký với VIB, bao gồm cả việc Khách hàng, Người dùng cố tình hoặc vô tình tiết lộ cho người khác sử dụng tài khoản VIB Checkout; hoặc

(b) Sự ngắt quãng, trì hoãn chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân nằm ngoài kiểm soát hợp lý của VIB bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn của chương trình do chương trình cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, hành động của bên thứ ba cung cấp dịch vụ; hoặc

(c) Bất cứ hành động bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, bạo loạn hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước; hoặc

(d) Khách hàng và, hoặc Người dùng để mất cắp hoặc làm lộ tên đăng nhập, mật khẩu, PIN đăng nhập, gương mặt, vân tay, SMS OTP, PIN Smart OTP và các yếu tố, biện pháp xác thực khác; hoặc

(e) Khách hàng sử dụng phần mềm, tài liệu hay tuân theo các chỉ dẫn không phải do VIB cung cấp; hoặc

(f) Bất kỳ thiệt hại, mất mát của Khách hàng mà không phải do lỗi cố ý của VIB.

 

3.7Không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp giữa Khách hàng và bên thụ hưởng theo chỉ thị của Khách hàng (nếu có).
 

4. Hạn mức giao dịch

4.1Hạn mức giao dịch của tài khoản thanh toán: Là số tiền được phép giao dịch trên VIB Checkout của từng tài khoản thanh toán mà Khách hàng đã đăng ký với VIB. Trong trường hợp không đăng ký, Khách hàng sẽ không thực hiện được giao dịch ghi nợ tài khoản thanh toán (TKTT) trên VIB Checkout

 

4.2Hạn mức phê duyệt tối đa /giao dịch: Là số tiền tối đa của một giao dịch ghi nợ TKTT mà người dùng có quyền phê duyệt được phép duyệt trên VIB Checkout do Khách hàng đăng ký với VIB.

 

4.3Hạn mức phê duyệt tối đa/giao dịch và hạn mức giao dịch của tài khoản thanh toán do Khách hàng đăng ký nhưng không được vượt quá hạn mức do VIB quy định từng thời kỳ.

 

4.4VIB có thể thay đổi và/hoặc ấn định hạn mức cho các giao dịch trong từng thời kỳ và được công bố tại các Chi nhánh/ phòng giao dịch của VIB trên toàn hệ thống hoặc trên website chính thức của VIB.

5. Thực hiện giao dịch

5.1VIB được hiểu là đã nhận được các lệnh giao dịch do Khách hàng thực hiện thông qua việc sử dụng VIB Checkout khi và chỉ khi những lệnh giao dịch này được thực hiện theo đúng hướng dẫn của VIB và đã được hệ thống VIB ghi nhận.

 

5.2Lệnh giao dịch được tạo, phê duyệt trên VIB Checkout sau khi đã nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu hoặc PIN đăng nhập, vân tay, gương mặt và xác thực giao dịch bằng PIN Smart OTP, SMS OTP được coi là có hiệu lực và có giá trị ràng buộc Khách hàng. VIB không có trách nhiệm áp dụng bất kỳ hình thức kiểm tra nào khác ngoài kiểm tra tính xác thực của các biện pháp xác thực Khách hàng và các biện pháp xác thực giao dịch được liệt kê tại Khoản này.

 

5.3Thời gian thực hiện giao dịch: Người dùng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trên VIB Checkout vào mọi thời điểm.

 

5.4Các giao dịch thực hiện trên VIB Checkout phải được lập với các thông tin chính xác và đầy đủ theo quy định của VIB.

 

5.5 Giao dịch của Khách hàng sẽ không được VIB xử lý thành công nếu:

(a) Không có đủ số dư tài khoản cần thiết.

(b) Giao dịch vượt hạn mức đăng ký cho phép.

(c) Không cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng từ hoặc thông tin, chứng từ được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu cho từng loại giao dịch.

(d) Giao dịch bị hạn chế hoặc cấm bởi quy định pháp luật.
 

6. Phí dịch vụ

6.1Việc áp dụng và thu các loại phí đối với Khách hàng sử dụng VIB Checkout được tuân thủ các quy định về phí của VIB trong từng thời kỳ;

 

6.2Thông tin về các loại phí và biểu phí VIB Checkout được VIB niêm yết công khai tại trụ sở các chi nhánh, phòng giao dịch của VIB; trên trang web chính thức của VIB; và trên các kênh cung cấp dịch vụ VIB Checkout hoặc thông báo cho KH qua hộp thư điện tử của Khách hàng;

 

6.3Việc thu phí sẽ được thực hiện theo quy định của VIB tại từng thời điểm.
 

7. Giao dịch không hủy ngang

7.1Khách hàng không thể hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ lệnh giao dịch nào đã thực hiện trên VIB Checkout theo quy định tại Điều 5. Trường hợp Khách hàng muốn hủy yêu cầu giao dịch của mình, VIB sẽ chỉ xem xét với điều kiện:

(a) Khách hàng gửi bản cứng đề nghị hủy giao dịch tới VIB, và 

(b) VIB chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu cầu của KH, và

(c) Việc hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của VIB cũng như lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

 

7.2Bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện sẽ được VIB coi là có giá trị và không hủy ngang. Các giao dịch được Khách hàng cam kết, chấp thuận là Giao dịch do Khách hàng thực hiện, VIB không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào cho bên thứ ba nào khác giao dịch.

8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

8.1 Điều kiện, điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam

 

8.2 Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng di động” này và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

9. Thông báo thay đổi

9.1 Khách hàng đồng ý rằng mọi thay đổi về “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng di động” và các điều khoản, điều kiện về việc sử dụng các dịch vụ khác được VIB thông báo công khai theo một trong các hình thức sau:

(a) Đăng tải trên website của VIB, hoặc

(b) Niêm yết công khai tại điểm giao dịch của VIB, hoặc

(c) Gửi đến địa chỉ mà Khách hàng đã đăng ký với VIB hoặc

(d) Gửi đến thư điện tử qua địa chỉ thư đã được Khách hàng đăng ký với VIB hoặc

(e) Các hình thức khác do VIB quyết định.

 

9.2Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày VIB thông báo công khai, nếu Khách hàng không có ý kiến phản đối bằng văn bản gửi tới VIB về các sửa đổi, bổ sung của “Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng di động” thì được hiểu là Khách hàng đồng ý với những sửa đổi, bổ sung đó. 

 

9.3Trong trường hợp một hoặc một số quy định trong bản điều khoản, điều kiện này không còn hiệu lực thì những điều khoản còn lại vẫn có giá trị.

 

9.4Khách hàng có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các quy định, quy trình nội dung về dịch vụ và Điều kiện, điều khoản này; đồng thời duy trì các phương tiện, công cụ, địa chỉ để tiếp nhận thông tin do VIB thông báo.
 

10. Thay đổi, tạm dừng và chấm dứt dịch vụ

10.1Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, VIB có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ đang cung cấp. Trong các trường hợp đó, VIB sẽ có thông báo trên website, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đến từng Khách hàng.

 

10.2VIB có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) chấm dứt hoặc từ chối hoặc trì hoãn thực hiện giao dịch vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp dưới đây:

(a) Khách hàng và/ hoặc Người dùng vi phạm quy định của VIB hoặc của pháp luật

(b) Theo quyết định, yêu cầu của Pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(c) Các trường hợp VIB nghi ngờ liên quan đến giả mạo, rủi ro khi thực hiện giao dịch

(d) Khi lợi ích của VIB hoặc của Khách hàng hoặc bên thứ 3 có liên quan có thể bị tổn hại hoặc có gian lận

(e) Khách hàng và/ hoặc Người dùng không tuân thủ các yêu cầu bảo mật hoặc dịch vụ có khả năng rủi ro theo khuyến cáo của tổ chức liên quan. VIB nghi ngờ các giao dịch có liên quan đến yếu tố tội phạm, rửa tiền, vi phạm pháp luật hoặc để thực hiện chính sách phòng chống rửa tiền theo của định của VIB và pháp luật, các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

(f) Người dùng đăng nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, PIN đăng nhập, vân tay, gương mặt, PIN Smart OTP, SMS OTP quá 5 lần

(g) Các trường hợp khác do VIB quy định trong từng thời kỳ.

 

10.3Khi VIB giới thiệu thêm các dịch vụ mới thêm vào, VIB có thể sẽ cung cấp các dịch vụ mới theo các điều khoản bổ sung sẽ được thông báo cho Khách hàng tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản này.

 

10.4Trong trường hợp, nếu dịch vụ của Khách hàng đang sử dụng bị chấm dứt vì lý do nào đó, điều này không ảnh hưởng đến các lệnh giao dịch mà khách hàng đã thực hiện trước đó.

11. Hiệu lực

11.1Bản Điều khoản, điều kiện này có hiệu lực khi Khách hàng sử dụng VIB Checkout cho đến khi Khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ, trừ các điều khoản vẫn có giá trị hiệu lực theo Điều kiện, điều khoản này.

 

11.2Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, cam kết và tuân thủ đúng, đầy đủ các điều khoản, điều kiện sử dụng VIB Checkout cũng như các thỏa thuận liên quan khác với VIB.

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KK4
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KK1
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92K43

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KK7

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92KC6