Gói tài khoản ưu tiên Diamond

QUYỀN LỢI

Tận hưởng thế giới đặc quyền ưu tiên: đặc quyền tài chính, đặc quyền trải nghiệm và đặc quyền phong cách sống

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Miễn phí mở Tài khoản Thanh toán nhóm TK 03 và TK 04 

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tài chính theo quy định của VIB