Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3KN7
  • Thấu chi
1800 8180 Đăng nhập
Thấu chi
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3KF1

Thủ tục vay đơn giản

Nhận tiền nhanh

Đăng ký ngay
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3KF7
Lợi ích khi vay thấu chi tại VIB

Số tiền vay

Lên đến 500 triệu đồng

Lãi suất

Áp dụng theo từng thời kỳ

Thời gian duy trì hạn mức

12 tháng

Phương thức trả nợ

Trả gốc: Linh hoạt và tại thời điểm kết thúc khoản vay

Trả lãi: Hàng tháng

Khách hàng

Khách hàng cá nhân

Nguồn thu nhập

Từ lương, từ kinh doanh, từ cho thuê tài sản, từ doanh nghiệp

Tài sản bảo đảm

Bất động sản có giấy chứng nhận, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại VIB, Chứng chỉ tiền gửi do VIB phát hành

Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3KV2
Công cụ tính
Hạn mức (VNĐ)
Số tiền rút vốn thực tế (VNĐ)
Ngày sử dụng vốn thực tế (Ngày)
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3KV5
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3C00
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3C06
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3C03
Z7_IQGAHH8019090068QOK4DG3CG5