VIB Cash Back

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền đến 24 triệu VNĐ/năm

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR