Đăng nhập

VIB Premier Boundless

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích lũy dặm thưởng không giới hạn

Tỷ giá tốt nhất thị trường cho các giao dịch nước ngoài

Miễn phí nâng hạng thẻ Titan chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ