Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO29F7
Đăng nhập

Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO29V1

VIB Premier Boundless

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tích lũy dặm Vietnam Airlines cho mọi chi tiêu

Tặng 4.000 dặm Bông Sen Vàng

Miễn phí nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

Phí thường niên 1.299.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO29V7
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P02
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P05
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PG0
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PG6
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PG3
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P84
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P85