Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PP7
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P51

Thể lệ chương trình ưu đãi thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Nhiều ưu đãi đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng.

1.  Tặng dặm Bông Sen Vàng

 Tặng 4.000 dặm khi chi tiêu từ 5 triệu VNĐ tại Vietnam Airlines trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. 

2. Ưu đãi đặc quyền nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum cho Chủ thẻ chính thuộc Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines 

2.1. Miễn phí nâng hạng Thẻ Titan năm đầu tiên khi có giao dịch chi tiêu hợp lệ được tích dặm đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ theo chương trình Tích lũy dặm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless.

2.2. Miễn phí nâng hạng Thẻ Titan năm tiếp theo khi có tổng chi tiêu tối thiểu 360 triệu VNĐ trong vòng 12 kỳ sao kê liên tục trong năm liền trước.

2.3. Miễn phí nâng hạng Thẻ Gold năm tiếp theo khi có tổng chi tiêu tối thiểu 1.5 tỷ VNĐ trong vòng 12 kỳ sao kê liên tục trong năm liền trước.

2.4. Miễn phí nâng hạng Thẻ Platinum năm tiếp theo khi có tổng chi tiêu tối thiểu 3 tỷ VNĐ trong vòng 12 kỳ sao kê liên tục trong năm liền trước.

Ví dụ: Khách hàng phát hành thẻ và có giao dịch được tích dặm đầu tiên vào kỳ sao kê tháng 04/2022.
Trường hợp 1:
Tại kỳ sao kê tháng 03/2023: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 04/2022 – 03/2023 là 360 triệu, Khách hàng sẽ được miễn phí nâng hạng thẻ Titan cho 01 năm tiếp theo tính từ 03/2023
Trường hợp 2:
Tại kỳ sao kê tháng 03/2023: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 04/2022 – 03/2023 là 359 triệu, Khách hàng không được nâng hạng thẻ Titan cho năm tiếp theo.
Nếu tại kỳ sao kê tháng 03/2024: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 04/2023 – 03/2024 là 360 triệu, Khách hàng được miễn phí nâng hạng thẻ Titan cho năm tiếp theo tính từ 03/2024.

3. Các quy định chung
• Giao dịch chi tiêu hợp lệ là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ.
• Nếu Chủ thẻ đang là Hội viên hạng Thẻ Titan, Gold, Platinum thuộc Chương trình Hội viên Bông Sen Vàng – Vietnam Airlines, Chủ thẻ sẽ luôn được giữ hạng thẻ thấp nhất là hạng Titan trong suốt thời gian được miễn phí nâng hạng tại điểm 2.1 đến 2.4 trong trường hợp Chủ thẻ không đủ điều kiện duy trì hạng Thẻ Bông Sen Vàng hiện tại theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.
• Chủ thẻ không đủ điều kiện miễn phí nâng hạng Thẻ Titan theo Ưu đãi này sẽ áp dụng các điều kiện nâng hạng Thẻ theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.

4. Ưu đãi lấy thưởng tại Vietnam Airlines
Giảm 10% số dặm thưởng khi thực hiện lấy thưởng tại Vietnam Airlines theo chính sách và chương trình khuyến mãi của Vietnam Airlines triển khai từng thời kỳ.

Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2P57
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PL2
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PL5
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PD0
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PD6
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PD3
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PT4
Z7_92M8HH01OO4450QMFVQSNO2PT5