Thể lệ Chương trình tích lũy điểm thưởng của thẻ tín dụng VIB Travel Élite

Hiệu lực: 18/10/2021
Tên chương trình khuyến mại
Chương trình tích lũy điểm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Travel Élite
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận điểm thưởng để đổi quà.
Thời gian khuyến mại
18/10/2021
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Phí thường niên, Hoàn tiền (bao gồm đổi điểm thưởng thành số tiền hoàn lại/thành số tiền để thanh toán cho giao dịch hợp lệ), Quà tặng: Vé xem phim CGV, Phiếu mua hàng điện tử Urbox, và các quà tặng khác do VIB triển khai từng thời kỳ.
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
Thẻ tín dụng VIB Travel Élite.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Travel Élite (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chương trình khuyến mại

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Travel Élite cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mãi (toàn bộ giao dịch của Thẻ phụ sẽ được tính cho Thẻ chính), Khách hàng được nhận điểm thưởng như dưới đây.

(Trong chương trình này, số điểm thưởng được gọi là “Dặm Thưởng” (để làm rõ, “Dặm Thưởng” được gọi trong chương trình này không phản ánh số dặm bay thực tế và/hoặc giá trị quy đổi dặm bay thực tế theo bất kỳ một mức giá nào và có thể được gọi là “điểm”/“điểm thưởng”, tùy từng ngữ cảnh).

- Nhận 1 Dặm Thưởng cho mỗi 20.000 VNĐ chi tiêu nước ngoài (Các giao dịch tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ, trừ các giao dịch có Mã danh mục hàng hóa dịch vụ (MCC) 4900)

- Nhận 1 Dặm Thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước (Các giao dịch tại ĐVCNT trong lãnh thổ Việt Nam, trừ các giao dịch có mã MCC 4900)

- Tích lũy 5 Dặm Thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB cho chính chủ thẻ (được hiểu là Tên của chủ thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB. Tối đa 4.000 Dặm Thưởng/kỳ sao kê.

- Tặng thêm 1.000 Dặm Thưởng cho mỗi 100 triệu VNĐ chi tiêu trong kỳ sao kê, tối đa 5.000 Dặm Thưởng/năm.

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

1Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ.

b) Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng:

+ Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

+ Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp (*), giao dịch điều chỉnh ghi nợ và những loại phí/lãi khác theo Biểu phí dịch vụ và Lãi suất Thẻ.

+ Giao dịch không có mã MCC như giao dịch thanh toán hóa đơn qua MyVIB, thanh toán qua mã QR.

+ Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất).

+ Giao dịch thanh toán tại các đại lý thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

+ Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm.

+ Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads.

+ Giao dịch được ghi nhận trên Bảng sao kê vào ngày lập Bảng sao kê sau khi Thẻ bị hủy.

(*) Toàn bộ số tiền giao dịch đăng ký trả góp ban đầu vẫn được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng trong kỳ sao kê mà giao dịch đó được ghi nhận.

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

a) Số điểm thưởng sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình.

b) Các hình thức nhận thưởng

- Quy đổi số điểm thưởng đã nhận thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ; hoặc

- Quy đổi thành quà tặng; hoặc

- Quy đổi thành phí thường niên; hoặc

- Quy đổi số điểm thưởng đã nhận thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ để thanh toán giá trị giao dịch Thẻ thỏa mãn quy định tại Thể lệ này (sau đây gọi là “Thanh toán bằng điểm”).

c) Cách thức nhận thưởng

- Trong thời hạn hiệu lực của Thẻ và trong thời gian chương trình khuyến mại này, Khách hàng phải tự thực hiện quy đổi để nhận thưởng thông qua ứng dụng MyVIB.

- Đối với hình thức nhận thưởng Thanh toán bằng điểm, Khách hàng có thể chủ động đăng ký/đăng ký hủy tự động Thanh toán bằng điểm cho các giao dịch tiếp theo trên ứng dụng MyVIB (thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm d bên dưới).

- Khách hàng có thể vừa duy trì đăng ký tự động Thanh toán bằng điểm, vừa thực hiện quy đổi các hình thức nhận thưởng khác thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB (nếu số điểm của Khách hàng đủ để thực hiện).

d) Các quy định về việc Thanh toán bằng điểm:

- Điều kiện của giao dịch được Thanh toán bằng điểm (“Giao dịch hợp lệ”):

+ Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân của Chủ Thẻ qua Internet và POS tại các ĐVCNT.

+ Loại trừ các giao dịch sau: giao dịch tại các ĐVCNT có mã hàng hóa dịch vụ (MCC) sau: 6011, 6010 (Giao dịch rút/ứng tiền mặt); 9311, 7511 (Giao dịch thanh toán phí và lệ phí); 7995 (Game); 6540, 4829 (Dịch vụ chuyển tiền); 6211 (Kinh doanh chứng khoán); 6050, 6051 (giao dịch tiền ảo). Các giao dịch loại trừ này có thể được bổ sung, thay thế theo quy định của Tổ chức Thẻ quốc tế Master Card, quy định của VIB và quy định của Pháp luật theo từng thời kỳ.

+ Là giao dịch của Thẻ chính.

+ Số tiền giao dịch tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch.

- Hướng dẫn thực hiện đăng ký/hủy đăng ký tự động Thanh toán bằng điểm (cho các giao dịch tiếp theo)

+ Khách hàng đăng ký Thanh toán bằng điểm tự động

Khách hàng chưa đăng ký/đã hủy đăng ký, Khách hàng có thể đăng ký/đăng ký lại bằng cách: Truy cập ứng dụng MyVIB -> chọn “Thanh toán bằng điểm” -> chọn bật tính năng “Đổi điểm tự động cho các giao dịch tiếp theo”.

+ Khách hàng hủy Thanh toán bằng điểm tự động

Khách hàng truy cập ứng dụng MyVIB -> chọn “Thanh toán bằng điểm” -> chọn tắt tính năng “Đổi điểm tự động cho các giao dịch tiếp theo”.

- Việc đăng ký/hủy đăng ký tự động Thanh toán bằng điểm thành công sẽ được thể hiện bằng thông báo và/hoặc trạng thái sẵn sàng trên ứng dụng myVIB.

- Thực hiện Thanh toán bằng điểm

+ Khi Khách hàng thực hiện bất kỳ Giao dịch hợp lệ nào sẽ được hệ thống VIB ghi nhận (để tránh nhầm lẫn, việc ghi nhận này thể hiện thông qua việc hệ thống VIB sẽ vẫn ghi nợ số tiền của Giao dịch hợp lệ đó vào tài khoản Thẻ như các giao dịch thông thường); và

Khách hàng đã đăng ký Thanh toán bằng điểm tự động: Hệ thống VIB tự động thực hiện quy đổi điểm thưởng thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ tương ứng với Giao dịch hợp lệ nhằm thanh toán số tiền của Giao dịch hợp lệ đó; hoặc

Khách hàng tự thực hiện Thanh toán bằng điểm: Khách hàng truy cập ứng dụng MyVIB -> chọn “Thanh toán bằng điểm” -> chọn Giao dịch hợp lệ để thực hiện quy đổi điểm thưởng thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ nhằm thanh toán số tiền của Giao dịch hợp lệ đó.

+ Hệ thống thẻ VIB sẽ ghi nợ (trừ) ngay lập tức số điểm thưởng đã được quy đổi và sẽ ghi có số tiền được quy đổi vào tài khoản Thẻ của Khách hàng sau 02 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện Giao dịch hợp lệ (trường hợp tự động)/kể từ ngày Khách hàng thực hiện Thanh toán bằng điểm thành công trên MyVIB (trường hợp Khách hàng thực hiện quy đổi).

e) Mức điểm quy đổi tương ứng với quà tặng/số tiền cụ thể theo danh mục quy đổi tại thời điểm quy đổi (VIB tự động quy đổi(*)/KH thực hiện quy đổi) được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB.

(*) Trường hợp bất kỳ dư nợ trên Thẻ bị chuyển quá hạn, vào ngày 25 hàng tháng hoặc ngày khác do VIB quyết định, VIB có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chủ động quy đổi điểm thưởng thành khoản tiền ghi có tối đa không vượt quá số dư nợ quá hạn theo Bảng Sao Kê của kỳ sao kê gần nhất vào tài khoản Thẻ của Khách hàng theo thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng.

f) Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (trường hợp Khách hàng quy đổi Dặm Thưởng thành quà tặng là hoàn tiền) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

g) Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển quà tặng được Khách hàng quy đổi là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công hoặc 45 ngày nếu thời gian thực hiện quy đổi thành công rơi vào dịp lễ, Tết.

h) Trường hợp Khách hàng quy đổi quà tặng là phí thường niên, hệ thống thẻ VIB sẽ tự động ghi nhận Khách hàng được miễn phí thường niên năm kế tiếp sau khi Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

i) Khách hàng hưởng khuyến mại/quà tặng phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định đối với Số điểm thưởng tích lũy:

a) Khách hàng không được sử dụng, mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số điểm thưởng tích lũy;

b) Khách hàng không được quy đổi điểm thưởng nếu Thẻ của Khách hàng đang bị khóa bởi bất kỳ lý do gì;

c) Tất cả số điểm thưởng tích lũy sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

- Thẻ bị hủy;

- Thẻ hết hạn sử dụng;

- Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB;

- Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;

Quy định về xử lý các giao dịch hoàn trả, giao dịch không hợp lệ hưởng khuyến mại

a) Bất cứ giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả mà Khách hàng đã được hưởng khuyến mại đối với số tiền của giao dịch đó (bao gồm cả giao dịch để nhận điểm thưởng và/hoặc giao dịch để Thanh toán bằng điểm để hưởng khuyến mại), Khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho VIB số điểm thưởng tương ứng. Cụ thể, số điểm thưởng tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với giá trị âm (Ghi Nợ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng (Số điểm thưởng Ghi Nợ). Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây

b) Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại bao gồm cả giao dịch để nhận điểm thưởng và/hoặc giao dịch để Thanh toán bằng điểm để hưởng khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi VIB yêu cầu Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật , và/hoặc phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận/các tài liệu khác mang tên Khách hàng có liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa như thông tin hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra.

- Để hạn chế các trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay khi yêu cầu cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào tài khoản Thẻ của Khách hàng số điểm thưởng tương ứng với số tiền các giao dịch Khách hàng phải cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch (Số điểm thưởng Ghi Nợ).

- Trường hợp VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ đối với Số điểm thưởng tương ứng với số tiền các giao dịch đủ điều kiện hưởng khuyến mại.

- Trường hợp Khách hàng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là không phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này. Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

c) Tổng Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được tự động bù trừ với tổng Số điểm thưởng mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực và/hoặc Số điểm thưởng mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo không đủ để bù trừ với Số điểm thưởng Ghi Nợ, Số điểm thưởng Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền bằng với tỷ lệ quy đổi (ghi có vào tài khoản Thẻ) theo danh mục quy đổi được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB tại thời điểm VIB thực hiện quy đổi Số điểm thưởng Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào tài khoản Thẻ, được xem như một khoản nợ trong Bảng sao kê và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB.

2Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Các quy định khác

a) Các Khách hàng được nhận số Dặm Thưởng dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

b) VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm thưởng/số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

c) Chương trình khuyến mại này của VIB được đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

b) Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số điểm thưởng/tiền hoàn lại được tính toán chưa chính xác.

e) VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

f) Chương trình này thay thế hoàn toàn Chương trình hoàn tiền và tích lũy điểm thưởng đang diễn tra trước ngày hiệu lực của Chương trình này.

g) Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính điểm thưởng/hoàn tiền hoặc không tính đúng điểm thưởng/giá trị hoàn tiền và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

h) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.