Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ075
Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ077
Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0N6

Điều kiện mở và sử dụng Sổ tiền gửi

Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0N3
Quốc tịch và tình trạng cư trú

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN): thuộc đối tượng người cư trú, hoặc người không cư trú, theo quy định của Pháp luật VN;

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài (NN): thuộc đối tượng người cư trú, hoặc người không cư trú, được phép cư trú tại VN với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

Độ tuổi

Cá nhân có quốc tịch VN: tất cả các độ tuổi;

Cá nhân có quốc tịch NN: từ đủ 15 tuổi trở lên;

Yêu cầu khác Cá nhân có quốc tịch NN: không bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, và không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN.
Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0F4

Điều khoản mở và sử dụng Sổ tiền gửi

Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0F1

1. Giải thích từ ngữ

 • VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu (CSH) của Sổ tiền gửi (STG);
 • STG: là Sổ tiết kiệm (STK) hoặc Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) có số seri theo ấn chỉ là QT, được thiết kế chống làm giả theo quy cách của VIB, và được VIB phát hành cho KH tại tất cả các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB (CN/ PGD);
 • STG bị hỏng: là STG bị nhàu, nát, rách, tẩy xóa, sửa chữa, cháy một phần hoặc mờ;
 • STG chung: là STG đồng CSH của từ 2 (hai) CSH trở lên;
 • Trì hoãn giao dịch: là việc VIB không thực hiện giao dịch tiền gửi nhiều nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này, và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN. Việc trì hoãn giao dịch được áp dụng với các giao dịch được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ; 
 • Phong tỏa/ trì hoãn giao dịch trên STG: là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc, lãi; (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho…); (iii) sử dụng để làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…); (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Đối tượng liên quan của KH: bao gồm nhưng không giới hạn người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ/ người được ủy quyền/ KH hưởng lợi và các đối tượng khác, được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Danh sách đen: là danh sách KH được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày: là khoảng thời gian hệ thống VIB kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • KH xuất trình STG, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ (nếu có), các giấy tờ khác theo quy định của VIB, và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với VIB khi thực hiện các giao dịch liên quan đến STG tại CN/ PGD;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện giao dịch nếu KH không tuân thủ yêu cầu trên đây.

3. Số tiền gửi

 • Số tiền gửi tối thiểu:
  • Đối với loại tiền gửi là đồng VN (VND): 10.000.000 VND;
  • Đối với loại tiền gửi là đồng ngoại tệ (FCY): 500 Đô la Mỹ (USD), hoặc 500 Euro (EUR), hoặc 500 Đô la Úc (AUD);
 • Số tiền gửi (tiền gốc của STG) được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ.

4. Loại tiền chi trả

 • Đối với VND: đồng tiền chi trả tiền gốc, lãi là VND;
 • Đối với FCY: đồng tiền chi trả tiền gốc, lãi là cùng loại tiền gửi FCY của STG; và:
  • Khi KH có yêu cầu, VIB có thể chi trả bằng VND, VIB sẽ quy đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do VIB công bố tại thời điểm chi trả;
  • Trường hợp KH nhận FCY lẻ dưới hàng đơn vị thì số FCY đó dược quy đổi ra VND theo tỷ giá mua ngoại tệ chuyển khoản do VIB công bố tại thời điểm chi trả.

5. Tăng/ giảm tiền gốc

 • STG không được phép nộp thêm tiền để tăng tiền gốc;
 • STG có một CSH được phép rút một phần tiền gốc trước hạn, hoặc đúng hạn, trong kỳ hạn gửi của STG, và đáp ứng đồng thời các điều kiện:
  • KH gửi Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND: là cá nhân có quốc tịch VN thuộc đối tượng người cư trú, và từ đủ 15 tuổi trở lên, không bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, và không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Số tiền gốc rút một phần không nhỏ hơn 10.000.000 VND/1 lần, không giới hạn số lần rút một phần tiền gốc, và đảm bảo số dư tiền gốc còn lại trên STG phải lớn hơn hoặc bằng số tiền gửi tối thiểu thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này;
  • Kỳ trả lãi áp dụng là cuối kỳ, tiền lãi không kỳ hạn của phần tiền gốc rút trước hạn sẽ được VIB chi trả tại cùng thời điểm chi trả phần tiền gốc rút trước hạn;
 • STG chung không được phép rút một phần tiền gốc.

6. Phương thức gửi tiền và chi trả tiền gốc, lãi

 • Tùy thuộc quốc tịch và tình trạng cư trú của KH theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, KH được thực hiện gửi tiền, và nhận chi trả tiền gốc, lãi của STG bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản thanh toán (TKTT) của chính KH mở tại VIB;
 • Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều kỳ trả lãi để KH được lựa chọn như sau:
  • Lãi trả định kỳ hàng tháng vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả định kỳ hàng quý vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả cuối kỳ hạn vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả cuối kỳ hạn và nhập vào tiền gốc của STG;
 • Trường hợp ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này, thì ngày trả lãi là ngày cuối cùng của tháng trả lãi;
 • KH được lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở STG và duy trì đến hết kỳ hạn của STG, hoặc đến khi STG được chấm dứt bởi KH, tùy theo thời điểm nào đến trước;
 • Trường hợp ngày trả lãi, hoặc ngày đến hạn, rơi vào ngày nghỉ, lễ hoặc Tết theo quy định của pháp luật và của VIB, thì ngày chi trả tiền gốc, lãi là ngày làm việc tiếp theo. VIB sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản lãi, tiền phạt nào cho KH vì lý do này;
 • VIB có quyền từ chối/ tạm ngừng chi trả tiền gốc, lãi của STG mà không phải trả thêm cho KH bất kỳ khoản lãi, khoản phạt, khoản bồi thường nào cho việc từ chối/ tạm ngừng này trong các trường hợp sau: (i) STG đang trong tình trạng phong tỏa/ trì hoãn giao dịch; hoặc (ii) KH vi phạm cam kết hoặc các thoả thuận tại STG; hoặc (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc (iv) Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen hoặc khi VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện liên quan đến hoạt động phạm tội; hoặc (v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan. VIB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện quyền từ chối/ tạm ngừng này và thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không trong suốt thời gian giữ hộ và theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

7. TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi

 • Trường hợp TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB trong từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả tiền gốc, lãi (bao gồm cả trường hợp tiền lãi được nhập vào tiền gốc) vào TKTT theo chỉ định trên STG, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, thì VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không và theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, cho đến khi: (i) KH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB trong từng thời kỳ. 

8. Kỳ hạn

 • KH lựa chọn một trong các kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng tại thời điểm mở STG. Đối với KH là người NN, kỳ hạn gửi không dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của thị thực;
 • Kỳ hạn được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ;
 • Kỳ hạn được tính từ ngày hiệu lực của STG (là ngày gửi trên STG), hoặc ngày gia hạn gần nhất của STG, cho đến hết ngày đến hạn (là ngày tương ứng của tuần/ tháng cuối cùng của kỳ hạn) của STG;
 • Trường hợp ngày gửi là ngày cuối cùng của tháng, thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, rơi vào ngày 29/30/31 và tháng đến hạn không có ngày này, thì ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng đến hạn.

9. Cách thức xử lý khi đến hạn

KH lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc, lãi khi đến hạn tại thời điểm mở STG như sau:

 • Gốc và lãi tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó; hoặc
 • Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn trước đó và lãi được chuyển vào TKTT của KH tại VIB.

10. Lãi suất

 • Trường hợp STG chấm dứt đúng hạn:
  • Lãi suất có kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất có kỳ hạn của VIB tại thời điểm mở STG, hoặc vào cuối ngày đến hạn của STG (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày);
  • Lãi suất có kỳ hạn được giữ nguyên trong suốt kỳ hạn gửi;
 • Trường hợp STG chấm dứt trước hạn, hoặc rút một phần tiền gốc trước hạn:
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VIB theo đối tượng KH và/ hoặc loại tiền gửi áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm STG chấm dứt trước hạn, hoặc rút một phần tiền gốc trước hạn;
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày chấm dứt trước hạn, hoặc ngày rút một phần tiền gốc trước hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

11. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi có kỳ hạn được tính theo công thức:
  • Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất có kỳ hạn x Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn hoặc kỳ trả lãi / 365
  • Đối với kỳ trả lãi cuối kỳ: số ngày gửi thực tế của kỳ hạn được tính từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày đến hạn. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính lãi ngày đến hạn;
  • Đối với kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý: số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi được tính từ ngày gửi, hoặc ngày tròn kỳ trả lãi gần nhất, đến ngày trả lãi. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ trả lãi, không tính lãi ngày trả lãi;
 • Tiền lãi không kỳ hạn được tính theo công thức:
  • Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất không kỳ hạn x Số ngày gửi không tròn kỳ hạn / 365
  • Số ngày gửi không tròn kỳ hạn được tính từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày chấm dứt trước kỳ hạn, hoặc ngày rút một phần tiền gốc trước hạn. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính ngày chấm dứt trước hạn, hoặc ngày rút một phần tiền gốc trước hạn;
 • Trong trường hợp chấm dứt trước hạn, khoản tiền lãi đã trả định kỳ hàng tháng/ hàng quý sẽ được thu hồi toàn bộ.

12. Gia hạn

 • Việc gia hạn STG phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB, được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn, vào cuối ngày giao dịch (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày) và phù hợp với số tiền gốc, kỳ hạn và kỳ trả lãi;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu, hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó, thì VIB sẽ thực hiện chi trả toàn bộ tiền gốc, lãi (nếu có) vào TKTT của KH tại VIB;
 • Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn sang kỳ hạn mới theo quy định của pháp luật, vào ngày đến hạn của STG, VIB thực hiện chuyển tiền gốc, lãi (nếu có) vào TKTT của KH tại VIB. Khi số tiền gốc, lãi (nếu có) đã được chuyển vào TKTT của KH tại VIB thì HĐTG tự động hết hiệu lực;
 • Tại thời điểm gia hạn, các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STG kể từ thời điểm gia hạn.

13. Chấm dứt STG

Chấm dứt STG là việc VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi cho KH, khi KH có yêu cầu rút toàn bộ tiền gốc, lãi (tất toán) trước hạn, hoặc đúng hạn, tại CN/ PGD.

14. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực áp dụng đối với mọi STG tại VIB sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi này được cập nhật trên website của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STG trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website của VIB;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STG, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STG sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực, sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

15. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STG qua các kênh:
  • Dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (gồm ứng dụng ngân hàng di động MyVIB và website dịch vụ Internet banking tại địa chỉ https://ib.vib.com.vn);
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/ PGD;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG tại website của VIB và CN/ PGD.

16. Phương thức xử lý khi STG bị mất/ hỏng

 • KH có trách nhiệm thông báo việc mất/ hỏng STG bằng văn bản theo mẫu của VIB tại CN/ PGD. VIB thực hiện phong tỏa ngay khi tiếp nhận thông báo mất/ hỏng của KH tại VIB;
 • VIB có quyền từ chối chi trả tiền gốc, lãi của STG trong trường hợp STG bị mất/ hỏng mà không có xác nhận bằng văn bản của VIB, và VIB được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc STG bị mất/ hỏng mà KH không thông báo, hoặc thông báo không kịp thời cho VIB;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện và áp dụng các giao dịch liên quan đến STG bị mất/ hỏng gồm:
  • Ủy quyền: xảy ra trước hoặc sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB; và
  • Sử dụng để làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…): xảy ra sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB;
 • KH được giữ nguyên quyền nhận tiền gốc, lãi của STG, cụ thể:
  • Tiền gốc được chi trả sau 10 ngày, kể từ ngày đến hạn của kỳ hạn tại thời điểm báo mất/ hỏng STG;
  • Tiền lãi được chi trả theo chỉ định của KH trên “Yêu cầu gửi tiền gửi có kỳ hạn” tại thời điểm mở STG;
 • Trường hợp bản gốc STG được tìm thấy, KH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tại CN/ PGD. Mọi quyền giao dịch đối với STG sẽ được khôi phục và có hiệu lực từ thời điểm VIB xác nhận trên “Yêu cầu hủy báo mất STG” cho KH;
 • Trường hợp bản gốc STG được xuất trình trước thời điểm VIB chi trả theo “Yêu cầu báo mất, hỏng STG” (có xác nhận của VIB), VIB sẽ chi trả tiền gốc, lãi  của STG cho CSH phải là CSH đang được ghi nhận trên hệ thống VIB.

17. Sổ tiền gửi chung

 • 1 (một) STG chung được phép có tối đa là 5 (năm) đồng CSH, trong đó chỉ cho phép 1 (một) CSH thực hiện giao dịch gửi tiền thông qua người đại diện theo luật là cá nhân;
 • Người cư trú và người không cư trú không được gửi STG chung;
 • Đối với STG chung của Tiền gửi có kỳ hạn, việc gửi tiền gửi và nhận chi trả tiền gốc, lãi chỉ được thực hiện thông qua TKTT chung của tất cả đồng CSH trong các trường hợp:
  • STG chung có một trong các đồng CSH là người NN; hoặc
  • STG chung với loại tiền gửi FCY có tất cả đồng CSH là người VN không cư trú;

Lưu ý: Các đồng CSH có trách nhiệm duy trì TKTT chung trong thời gian hiệu lực của STG;

 • Trường hợp các đồng CSH yêu cầu "đồng thời tất cả các đồng CSH đến giao dịch và ký", thì thẩm quyền giao dịch tiền gửi với VIB của STG chung sau khi mở như sau:
  • Các đồng CSH phải cùng có mặt và ký khi thực hiện bất cứ giao dịch nào liên quan đến STG chung; và
  • Thông báo liên quan đến việc sử dụng STG chung được gửi cho tất cả các đồng CSH, VIB được miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp một, hoặc một vài, hoặc toàn bộ CSH không nhận được thông báo từ VIB, do VIB không nhận được thông báo thay đổi thông tin liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, email, …) của KH;
 • Trường hợp các đồng CSH yêu cầu "một trong các đồng CSH đến giao dịch và chỉ cần chữ ký của người đồng CSH đó", thì thẩm quyền giao dịch tiền gửi với VIB của STG chung sau khi mở như sau:
  • Một trong các đồng CSH được phép độc lập thực hiện giao dịch tại VIB mà không cần có sự đồng ý của các đồng CSH còn lại của STG chung; và
  • Thông báo liên quan đến việc sử dụng STG chung được gửi cho tất cả các đồng CSH, VIB được miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp một, hoặc một vài, hoặc toàn bộ CSH không nhận được thông báo từ VIB, do VIB không nhận được thông báo thay đổi thông tin liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, email, …) của KH;
 • Trường hợp STG chung có đồng CSH chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi của STG chung theo: (i) thỏa thuận giữa các đồng CSH còn lại và/ hoặc người thừa kế hợp pháp của đồng CSH đã chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết; hoặc (ii) phán quyết của Tòa án có thẩm quyền trong trường hợp không có thỏa thuận giữa các đồng CSH còn lại và/ hoặc người thừa kế hợp pháp của đồng CSH đã chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết. VIB được miễn trừ trách nhiệm trong việc phân chia số tiền gốc, lãi của STG chung giữa các đồng CSH còn lại và/ hoặc người thừa kế hợp pháp của đồng CSH đã chết.

18. Ủy quyền

 • KH được phép ủy quyền cho một Người được ủy quyền tại một thời điểm, và chỉ được phép ủy quyền cho Người được ủy quyền là cá nhân có cùng quốc tịch với KH, trong phạm vi ủy quyền sau:
  • Chấm dứt trước hạn/ đúng hạn;
  • Rút một phần tiền gốc;
  • Chuyển quyền sở hữu;
  • Phong tỏa và giải tỏa;
  • Báo mất, hỏng và hủy báo mất;
  • Xác nhận số dư;
  • Nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có);
  • Các trường hợp được phép ủy quyền khác mà pháp luật không cấm;
 • Đối với STG chung đăng ký thẩm quyền giao dịch tiền gửi là “một trong các đồng CSH đến giao dịch và chỉ cần chữ ký của người đồng CSH đó”, thì một trong các đồng CSH, hoặc tất cả các đồng CSH, không được phép ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác, ngoại trừ trường hợp tất cả các đồng CSH bị ốm đau, bệnh tật không thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Người được ủy quyền là cá nhân có cùng quốc tịch với một trong các đồng CSH, hoặc tất cả đồng CSH, và phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.
 • KH được quyền thực hiện việc ủy quyền tại CN/ PGD hoặc tại Cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/ phường, Văn phòng công chứng, cơ quan đại diện ngoại 
 • giao của VN tại nước ngoài, và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật);
 • Trong trường hợp thực hiện ủy quyền tại Cơ quan thẩm quyền, KH có trách nhiệm thực hiện (các) thủ tục xác thực liên quan theo quy định của VIB;
 • VIB được miễn trách nhiệm trong trường hợp: (i) KH thay đổi nội dung ủy quyền hoặc chấm dứt ủy quyền mà VIB không nhận được thông báo bằng văn bản của KH trước ngày Người được ủy quyền thực hiện giao dịch; hoặc (ii) KH chết nhưng VIB không nhận được thông báo bằng văn bản của (những) người thừa kế hợp pháp trước ngày Người được ủy quyền thực hiện giao dịch.

19. Chuyển quyền sở hữu

 • KH được quyền chuyển giao quyền sở hữu STG cho cá nhân khác (là Người nhận chuyển quyền sở hữu), trừ trường hợp STG đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Người nhận chuyển quyền sở hữu phải đáp ứng điều kiện KH thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này (bao gồm cả trường hợp thừa kế/ tặng cho) và có TKTT tại VIB. Trường hợp thừa kế/ tặng cho mà Người nhận chuyển quyền sở hữu không đáp ứng điều kiện KH thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi của STG theo Quy trình chấm dứt STG của VIB, và theo đúng quy định pháp luật; 
 • Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu STG theo thừa kế, việc chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho) chỉ được thực hiện tại CN/ PGD, và chỉ được thực hiện chuyển quyền sở hữu giữa người VN cho người VN, hoặc người NN cho người NN, và phải cùng tình trạng cư trú giữa KH và Người nhận chuyển quyền sở hữu;
 • STG chung chỉ được thực hiện chuyển quyền sở hữu cho 1 (một) Người nhận chuyển quyền sở hữu;
 • STG đang được ủy quyền và phạm vi ủy quyền cho phép chuyển quyền sở hữu, thì STG không được phép chuyển quyền sở hữu cho chính Người được ủy quyền;
 • Trường hợp chuyển quyền sở hữu cho người NN, Người nhận chuyển quyền sở hữu phải đảm bảo đáp ứng điều kiện KH đối với cá nhân có quốc tịch NN thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này. Người NN nhận chuyển quyền sở hữu phải đảm bảo thời hạn còn lại của thị thực lớn hơn, hoặc bằng, thời hạn còn lại của STG.

20. Phong tỏa/ giải tỏa/ trì hoãn giao dịch

 • VIB có quyền phong tỏa STG (bao gồm cả phong tỏa toàn bộ số tiền trên STG) trong các trường hợp:
  • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
  • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG.
 • VIB thực hiện giải tỏa STG trong các trường hợp:
  • Hết thời hạn phong tỏa;
  • Khi có yêu cầu giải tỏa của bên yêu cầu phong tỏa;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG;
 • VIB thực hiện trì hoãn giao dịch trên STG (bao gồm cả khi STG đang trong thời gian phong tỏa) trong các trường hợp sau:
  • Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen; hoặc
  • VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội;
 • VIB thực hiện chấm dứt trì hoãn giao dịch trên STG nếu: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, mà VIB không nhận được văn bản phản hồi về quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN.

21. Cầm cố/ thế chấp

 • STG được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận, trừ trường hợp STG đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STG trong trường hợp cầm cố/ thế chấp tại các tổ chức tín dụng khác nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STG làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của KH; hoặc (ii) yêu cầu phong tỏa không được thực hiện tại CN/ PGD theo Quy trình phong tỏa của VIB; hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

22. Các quy định khác

 • STG có hiệu lực kể từ ngày gửi và chấm dứt khi KH và VIB hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo STG. Việc sửa đổi/ bổ sung và chấm dứt STG sẽ thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của KH và VIB;
 • KH cam kết mở và sử dụng STG xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STG;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STG này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STG giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0F3

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0V4

Z7_514612K01PNQD06A6PJ65DQ0V6