Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI026
1800 8180 Đăng nhập
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0I4
Trở về

Thông báo chuyển địa điểm VIB Nguyễn Cơ Thạch

29/01/2018

Ngày 29.01.2018, VIB đã nhận được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về đề nghị thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch trực thuộc Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Ba Đình từ địa điểm cũ tại Tầng 1 nhà A2, Phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội sang địa điểm mới tại Tầng 1, Tòa nhà CT1A – Dự án Moncity, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chi tiết 

Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0A5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q0
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q6
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q3
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI064
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI067