Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23C1
  • Vay mua, sửa nhà
1800 8180 Đăng nhập
Vay mua, sửa nhà
Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF08V5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23C7

Sở hữu ngôi nhà mơ ước

với lãi suất ưu đãi hấp dẫn

Đăng ký ngay
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23S2
Lợi ích khi vay mua nhà tại VIB
Vay mua nhà
Vay xây và sửa chữa nhà

Số tiền vay

Tối đa 90% nhu cầu vốn

Tối đa 90% nhu cầu vốn

Thời gian vay

Tối đa 30 năm

Tối đa 15 năm

Lãi suất

Áp dụng theo từng thời kỳ

Áp dụng theo từng thời kỳ

Phương thức trả nợ

Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng

Trả lãi: Hàng tháng

Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng

Trả lãi: Hàng tháng

Đối tượng khách hàng

Cá nhân

Cá nhân

Nguồn thu nhập

Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản

Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản

Tài sản bảo đảm

Bất động sản

Bất động sản

Z7_8GHEH001L8IF80Q4QOINTD14B3
Công cụ tính
Giá trị nhà mua (VNĐ)
Tài sản thế chấp (VNĐ)
Số tiền có thể vay (VNĐ)
Tới 90% giá trị nhà mua hoặc 70% giá trị tài sản thế chấp
Kỳ hạn vay (năm)
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23S5

Tìm nhà phù hợp

Các đối tác bất động sản của VIB cung cấp đa dạng dự án phù hợp về giá và vị trí, giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Tìm ngay
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23I7
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44G23A2