Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2U27
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2US2
Warning

Warning

No content found for: ‭vib20-personal-vn/upl/body/upl-benefit‭

 
Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL520Q5
Warning

Warning

No content found for: ‭vib20-personal-vn/upl/body/benefit-card‭

 
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2U24
  • Vay tiêu dùng tín chấp
1800 8180 Đăng nhập
Vay tiêu dùng tín chấp
Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF08N1
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2U21

Lãi suất từ 14%/năm

 Hạn mức vay đến 600 triệu đồng

Đăng ký ngay
Z7_8GHEH001L8GG80Q4KV9K1P18O0
Lợi ích khi vay tiêu dùng tại VIB
Nhận lương qua ngân hàng VIB
Nhận lương qua ngân hàng khác
Có thẻ tín dụng

Số tiền cho vay tối đa

600 triệu đồng

500 triệu đồng

500 triệu đồng

Kỳ hạn vay tối đa

60 tháng

60 tháng

60 tháng

Lãi suất

Từ 14%/năm

Từ 17%/năm

Từ 16%/năm

Z7_8GHEH001L8GG80Q4KV9K1P18O2
Công cụ tính
Số tiền muốn vay (VNĐ)
Tối đa 12 lần lương hàng tháng
Kỳ hạn vay (tháng)
Z7_92M8HH01OGHAD0QQO9M3N32O22

Đối tác vay tiêu dùng VIB

Vay tiêu dùng ở lĩnh vực giáo dục với hạn mức lên đến 200 triệu

Tìm ngay
Z7_8GHEH001L8GG80Q4KV9K1P18O1
Z7_JA5I1C82K85O80AEIINDUI2U62