Biểu phí, điều kiện và hồ sơ vay xây & sửa chữa nhà

Biểu phí (tại VIB)

Phí thẩm định khoản vay
Miễn phí
Phí thẩm định tài sản
Từ 1.000.000 VNĐ
Thông báo giao dịch qua SMS
Miễn phí
Phí trả nợ trước hạn
Một phần: Tối thiểu 300.000 VNĐ/lần
Toàn bộ: Tối thiểu 1.500.000 VNĐ/khoản vay

Biểu phí (thu bởi bên thứ ba)

Phí công chứng hợp đồng thế chấp
Khoảng 0.1% giá trị hợp đồng
Phí đăng ký giao dịch đảm bảo
80.000 VNĐ
Phí bảo hiểm cháy nổ (căn hộ chung cư)
Theo biểu phí của công ty bảo hiểm

Điều kiện và hồ sơ cần cung cấp

Điều kiện cho người vay xây & sửa chữa nhà

Quốc tịch
Người Việt Nam, hoặc người Việt Nam có vợ/chồng là người nước ngoài
Độ tuổi
Từ đủ 18 tuổi và không quá 70 tuổi khi đáo hạn khoản vay
Địa chỉ cư trú/làm việc
Tại các tỉnh/thành phố có Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB
Thu nhập từ lương
Thời gian làm việc tại đơn vị hiện tại tối thiểu 03 tháng.
Hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 12 tháng
Thu nhập từ cho thuê tài sản
Thuộc sở hữu của chính KH và có thu nhập ổn định từ 06 tháng trở lên
Thu nhập từ kinh doanh/góp vốn
Kinh nghiệm kinh doanh từ 2 năm trở lên
Mức thu nhập
Tối thiểu 10 triệu VNĐ/ tháng
Lịch sử tín dụng
Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Hồ sơ vay mua nhà

Hồ sơ cần thiết
Hồ sơ nhân thân
CMND/CCCD/Hộ chiếu và Hộ khẩu
Hồ sơ thu nhập
- Hợp đồng lao động và Sao kê lương/phiếu lương
- Giấy chứng nhận sở hữu/sử dụng bất động sản; xe ô tô
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Hồ sơ mục đích vay vốn
- Giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà
- Hợp đồng thi công