Đăng nhập

VIB Travel Élite

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 1.2 tỷ đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ
Hoàn phí thường niên khi mở thẻ trước ngày 30/09/2019.