Thể lệ Chương trình Ưu đãi khi mở mới Thẻ Tín Dụng VIB

Actions

Thể lệ Chương trình Ưu đãi khi mở mới Thẻ Tín Dụng VIB

Địa điểm áp dụng
Tại tất cả chi nhánh và các kênh bán của Ngân hàng Quốc Tế (VIB)
Thời gian khuyến mại
Từ 01/12/2018 đến 15/03/2019
Các loại thẻ áp dụng
Thẻ tín dụng VIB Happy Drive
Thẻ tín dụng VIB Travel Élite
Thẻ tín dụng VIB Cashback
Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited
Thẻ tín dụng VIB Financial Free.
Đối tượng được hưởng khuyến mại
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sở hữu hoặc sử dụng Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited, Thẻ tín dụng VIB Happy Drive, Thẻ tín dụng VIB Cashback, Thẻ tín dụng VIB Travel Élite còn hiệu lực.
Chương trình mở mới Thẻ tín dụng không áp dụng cho Chủ thẻ là Cán bộ nhân viên VIB.
Chương trình không áp dụng cho Khách hàng đóng thẻ trong vòng 3 tháng trước thời gian chương trình hoặc Khách hàng đóng thẻ trong thời gian chương trình.

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Chủ thẻ mở mới thẻ tín dụng sẽ được tham gia chương trình hoàn tiền tương ứng với các loại thẻ như sau:

Dòng Thẻ Master World

Thẻ tín dụng VIB Travel Elite
Hoàn tiền 3 triệu VNĐ cho chi tiêu tối thiểu từ 7 triệu VNĐ trong 37 ngày kể từ ngày mở thẻ

Dòng Thẻ Platinum

Thẻ tín dụng VIB Happy Drive
Hoàn tiền 2 triệu VNĐ cho chi tiêu tối thiểu từ 7 triệu VNĐ trong 37 ngày kể từ ngày mở thẻ
Thẻ tín dụng VIB Cash Back
Hoàn tiền 1.5 triệu VNĐ cho chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu VNĐ trong 37 ngày kể từ ngày mở thẻ

Dòng Thẻ Gold

Thẻ tín dụng VIB Reward Unlimited
Hoàn tiền 700.000 VNĐ cho chi tiêu tối thiểu từ 3 triệu VNĐ trong 37 ngày kể từ ngày mở thẻ

Dòng Thẻ Gold

Thẻ tín dụng VIB Financial Free
Hoàn tiền 300.000 VNĐ cho chi tiêu tối thiểu từ 1 triệu VNĐ trong 37 ngày kể từ ngày mở thẻ

Quy định chương trình khuyến mại

Quy định đối với giao dịch hợp lệ

-     Giao dịch hợp lệ không bao gồm các giao dịch liên quan đến phí/lãi từ ngân hàng.
-     VIB sẽ căn cứ vào thông tin các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống VIB để xác định giao dịch hợp lệ.
-     Bất cứ giá trị nào của các giao dịch bị hủy, có tranh chấp và/hoặc được hoàn lại trong Thời Gian Chương Trình sẽ bị trừ ra khỏi tổng giá trị Giao Dịch Hợp Lệ

Cách thức hoàn tiền:
-     Đối với các chủ thẻ thỏa điều kiện chương trình, tiền hoàn sẽ được tự động hoàn vào tài khoản và được thể hiện trên bảng sao kê kỳ tiếp theo của từng Chủ Thẻ.
-     VIB sẽ hoàn tiền cho các Chủ thẻ đủ điều kiện không trễ hơn 67 ngày theo lịch kể từ ngày phát hành Thẻ.
-     Tại thời điểm VIB thực hiện hoàn tiền, nếu tình trạng thẻ của Khách hàng không ở trạng thái hoạt động bình thường (thẻ bị thất lạc, mất cắp, thẻ hết hiệu lực, thẻ chờ thanh lý/hủy,thẻ nợ quá hạn...), VIB có quyền phong tỏa lại số tiền Khách hàng đã tích lũy cho đến khi thẻ hoạt động lại bình thường

Các quy định khác

-     VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình mà VIB coi là hợp lý. Thể lệ mới nhất sẽ chỉ được công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn
-     VIB có toàn quyền ngưng hoặc loại trừ Chủ thẻ khỏi Chương trình này nếu Chủ thẻ Chính hoặc Chủ thẻ Phụ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ của VIB; hoặc Chủ thẻ sử dụng thẻ không đúng với những quy định đã nêu ra trong Chương trình hoàn tiền.
-     Trong trường hợp VIB nghi ngờ Chủ thẻ có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số điểm thưởng tích lũy, VIB có thể yêu cầu KH cung cấp chứng từ giao dịch và hủy toàn bộ số điểm thưởng đã tích lũy qua các kỳ nếu KH không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB.
-     Quyết định của VIB đối với Chương trình này là quyết định cuối cùng và áp dụng cho các Chủ thẻ.
-     VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.
-     Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VIB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.