Trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB – Mở thẻ tín dụng VIB!

Actions

Danh sách khách hàng tham gia chương trình

Xem danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số đợt 1 tại đây

Xem danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 tại đây

Xem danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số đợt 2 tại đây

Xem danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 2 tại đây

Xem danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số đợt 3 tại đây

Xem danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 3 tại đây

Xem danh sách khách hàng thỏa điều kiện quay số đợt 4 tại đây

Xem danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 4 tại đây

Thể lệ chương trình khuyến mại “trải nghiệm du thuyền sành điệu, nhận tiền triệu với thẻ VIB”

1.
Tên Chương trình
"TRẢI NGHIỆM DU THUYỀN SÀNH ĐIỆU, NHẬN TIỀN TRIỆU VỚI THẺ VIB"
2.
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
3.
Hình thức khuyến mại
Tặng voucher du lịch; Quay số trúng thưởng để nhận giải thưởng là hoàn tiền, voucher chuyến du lịch.
4.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 15/05/2019 đến ngày 15/08/2019 và có chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng không trễ hơn ngày 30/09/2019
5.
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Voucher chuyến du lịch (“Voucher chuyến du lịch”):
- Trị giá 54 triệu VNĐ, không có giá trị quy đổi thành tiền tại VIB;
- Được sử dụng cho 2 người.

Voucher chuyến du lịch được VIB mua từ đối tác cung cấp dịch vụ du lịch có hợp tác với VIB, VIB và Khách hàng trúng thưởng chịu sự ràng buộc và phải tuân theo các điều khoản điều kiện sử dụng do đối tác cung cấp dịch vụ du lịch quy định.


Hoàn tiền theo các giá trị quy định cụ thể trong từng chương trình.

6.
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
Các sản phẩm Thẻ tín dụng hiện hành của VIB, bao gồm Thẻ tín dụng VIB Financial Free, VIB Rewards Unlimited, VIB Zero Interest Rate, VIB Happy Drive, VIB Cash Back và VIB Travel Élite (“Thẻ tín dụng VIB”).
7.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng cá nhân đáp ứng các điều kiện sau (“Khách hàng”):
- Là Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng VIB được phát hành trong Thời gian khuyến mại; và
- Chưa từng phát hành và đóng/hủy bất kỳ thẻ tín dụng nào tại VIB nào trong thời gian 30 ngày trước ngày bắt đầu Thời gian khuyến mại; và
- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện sử dụng thẻ nào của sản phẩm Thẻ tín dụng VIB mà Khách hàng đang sử dụng; và
- Không có các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại (các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng thể hiện thông qua việc Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý khi VIB nghi ngờ và có yêu cầu); và
- Có thực hiện chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB ("Ngày kết thúc giao dịch") và có tổng có giá trị tích lũy từ 01 (một) triệu VNĐ trở lên1 ; và
- Không phải là cán bộ nhân viên đang làm việc tại VIB.
8.0
Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại
8.1
Các quy định chung

Khi Khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình, Khách hàng được tham gia 03 (ba) chương trình dưới đây:
- Chương trình 1: Chương trình quay số trúng thưởng 100%;
- Chương trình 2: Chương trình quay số trúng thưởng Voucher chuyến du lịch;
- Chương trình 3: Chương trình tặng Voucher chuyến du lịch dành cho 3 Khách hàng có chi tiêu cao nhất.

Căn cứ thông tin trên hệ thống thẻ VIB, VIB sẽ chủ động xác định Khách hàng đủ điều kiện và gửi tới Khách hàng 01 (một) mã số dự thưởng (“Mã số”) qua thư điện tử/tin nhắn được gửi đến email/số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với VIB.

Mã số dự thưởng được quy định là số tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng thoả điều kiện theo từng đợt chương trình.
Trong toàn bộ chương trình, mỗi Khách hàng chỉ nhận được 1 (một) Mã số và mỗi Mã số chỉ được tham gia 01 (một) đợt quay số của Chương trình 1, 01 (một) đợt quay số của Chương trình 2.

Các Mã số sẽ tự động hết hiệu lực tham gia Chương trình tương ứng sau khi đã được tham gia quay số của Chương trình đó.

Trường hợp Khách hàng không thực hiện bất kỳ đợt quay số nào được phép tham gia của Chương trình 1 được xem như Khách hàng từ chối tham gia Chương trình 1 và Mã số cũng sẽ tự động hết hiệu lực đối với Chương trình 1.

Khách hàng thỏa mãn các điều kiện tham gia và chưa trúng thưởng của Chương trình 2 sẽ được mặc định tham gia Chương trình 3.

Tổng ngân sách khuyến mại cả 3 Chương trình: 3.279.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba tỉ hai trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn) và có thể được tăng lên tương ứng với giá trị giải thưởng tăng thêm trong Chương trình 1.
8.2
Quy định chi tiết đối với từng chương trình
8.2.1
Chương trình 1: Quay số trúng thưởng 100%.
Khách hàng được tham gia quay thưởng sẽ trúng thưởng 100% các giải thưởng là hoàn tiền theo giá trị tương ứng của từng giải thưởng.

Việc quay số sẽ được thực hiện bằng phần mềm quay thưởng trên website của VIB: www.vib.com.vn vào ngày VIB mở hệ thống để Khách hàng chủ động đăng nhập vào website của VIB: www.vib.com.vn thực hiện việc quay số (Ngày quay số). Các nội dung quy định và hướng dẫn thực hiện quay số bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, thời gian thực hiện quay số và các bước thực hiện sẽ được VIB thông báo qua thư điện tử đến email Khách hàng đăng ký với VIB.

Khi Khách hàng thực hiện việc quay số, phần mềm sẽ xác định ngẫu nhiên Mã số trúng thưởng tương ứng với giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng của chương trình.

Việc quay số sẽ được chia làm 4 (bốn) đợt với Ngày quay số tương ứng cho các Mã số được gửi từng đợt, cụ thể như sau:
- Đợt 1, giao dịch trên hệ thống 28/06/2019, ngày gửi thông báo 03/07/2019, ngày quay số 05/07/2019
- Đợt 2, giao dịch trên hệ thống 26/07/2019, ngày gửi thông báo 31/07/2019, ngày quay số 02/08/2019
- Đợt 3, giao dịch trên hệ thống 30/08/2019, ngày gửi thông báo 04/09/2019, ngày quay số 06/09 đến 30/09/2019
- Đợt 4, giao dịch trên hệ thống 30/09/2019, ngày gửi thông báo 07/10/2019, ngày quay số 09/10 đến 31/10/2019
Với Thời gian mở thẻ Khách hàng là Chủ thẻ Chính mới được phát hành được phát hành bởi VIB và có chi tiêu tối thiểu 1 triệu đồng trong thời gian khuyến mại

Khách hàng chưa thực hiện quay số của đợt tương ứng thì vẫn có thể thực hiện quay số vào một trong các đợt quay số sau đó.

Cơ cấu, số lượng và giá trị các giải thưởng dự kiến của cả Chương trình 1:
- Giải nhất: 1.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 500.000 VNĐ
- Giải ba: 200.000 VNĐ
- Giải khuyến khích: 100.000 VNĐ
Số lượng các giải thưởng trong từng đợt quay số sẽ do phần mềm xác định ngẫu nhiên. Trường hợp số lượng một hay nhiều giải thưởng nào hết trước, Chương trình sẽ tiếp tục việc quay số cho tới khi hết số lượng giải còn lại.
Trường hợp số lượng Khách hàng tăng cao dẫn đến tổng số lượng giải thưởng (có thể) vượt mức dự kiến, VIB sẽ chủ động quyết định thực hiện một hoặc nhiều lần tăng tổng số lượng giải thưởng để đảm bảo 100% Khách hàng tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu, số lượng giải thưởng trong số lượng các giải thưởng tăng thêm sẽ theo tỷ trọng tương ứng với tỷ trọng và cơ cấu dự kiến nêu trên.
8.2.2
Chương trình 2: Quay số trúng thưởng voucher chuyến du lịch.
Khách hàng được tham gia quay thưởng sẽ có cơ hội trúng thưởng giải thưởng đặc biệt là 01 (một) Voucher chuyến du lịch.

Việc quay số sẽ được VIB chủ động thực hiện tại Hội sở VIB - Tầng trệt, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh bằng phần mềm quay thưởng trên website của VIB: www.vib.com.vn

Khi VIB thực hiện việc quay số, phần mềm sẽ xác định ngẫu nhiên Mã số trúng thưởng tương ứng với giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng của chương trình.

Việc quay số sẽ được chia làm 4 (bốn) đợt với Ngày quay số tương ứng cho các Mã số được gửi từng đợt, cụ thể như sau:
- Đợt 1, ngày gửi thông báo mã số 03/07/2019, ngày quay số 05/07/2019
- Đợt 2, ngày gửi thông báo mã số 31/07/2019, ngày quay số 02/08/2019
- Đợt 3, ngày gửi thông báo mã số 04/09/2019, ngày quay số 06/09/2019
- Đợt 4, ngày gửi thông báo mã số 07/10/2019, ngày quay số 09/10/2019

Việc quay số sẽ được chia làm 4 (bốn) đợt với Ngày quay số tương ứng cho các Mã số được gửi từng đợt, cụ thể như sau:
- Đợt 1, giải thưởng giải đặc biệt, số lượng 1, giá trị giải thưởng 54.000.000 VNĐ
- Đợt 2, giải thưởng giải đặc biệt, số lượng 1, giá trị giải thưởng 54.000.000 VNĐ
- Đợt 3, giải thưởng giải đặc biệt, số lượng 1, giá trị giải thưởng 54.000.000 VNĐ
- Đợt4, giải thưởng giải đặc biệt, số lượng 1, giá trị giải thưởng 54.000.000 VNĐ
8.2.3
Chương trình 3: Tặng Voucher chuyến du lịch cho 3 Khách hàng có chi tiêu cao nhất
Vào ngày 09/10/2019, căn cứ thông tin trên hệ thống thẻ VIB và ngoại trừ Khách hàng đã trúng giải đặc biệt trong Chương trình 2, VIB sẽ chủ động xác định 03 (ba) Khách hàng có tổng chi tiêu tích lũy cao nhất trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu Thời gian khuyến mại đến Ngày kết thúc giao dịch cuối cùng để trao giải đặc biệt của Chương trình 3.

Cơ cấu, số lượng và giá trị các giải thưởng:
- Giải thưởng giải đặc biệt, số lượng 3, giá trị giải thưởng 54.000.000 VNĐ
9.
Quy định về trả thưởng
Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website VIB: www.vib.com.vn.

Cách thức và thời gian nhận thưởng:
- Với giải thưởng Hoàn tiền (đối với Chương trình 1): Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền cho Khách hàng trúng thưởng là 20 ngày làm việc kể từ ngày quay số. Số tiền hoàn sẽ được hạch toán ghi có vào tài khoản Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng.
- Với giải thưởng Voucher chuyến du lịch: Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển Voucher chuyến du lịch là 15 ngày làm việc kể từ Ngày quay số (đối với Chương trình 2) hoặc từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng (đối với Chương trình 3). Voucher chuyến du lịch sẽ được chuyển bằng hình thức gửi thư có bảo đảm đến địa chỉ Khách hàng đăng ký với VIB.

Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước khi VIB trả thưởng, nếu Khách hàng được VIB xác định là vi phạm/không đáp ứng bất kỳ quy định nào của chương trình này và/hoặc Khách hàng hủy/bị hủy Thẻ tín dụng VIB, kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ bị hủy.

Đối với Chương trình 2, Chương trình 3, khi kết quả trúng thưởng của Khách hàng bị hủy, VIB sẽ xử lý như sau:
- Khách hàng trúng giải thưởng Chương trình 2: VIB sẽ tổ chức quay số bổ sung để xác định Khách hàng trúng giải thay thế của đợt quay số tương ứng.
- Khách hàng trúng giải thưởng Chương trình 3: VIB sẽ xác định Khách hàng có tổng chi tiêu tích lũy cao kế tiếp để đảm bảo có 03 giải thưởng được trao.

Thời gian quay số bổ sung/xác định Khách hàng trúng giải do VIB quyết định nhưng không muộn hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng của Khách hàng bị hủy.
10.
Quy định về trả thưởng
Danh sách Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website VIB: www.vib.com.vn.

Cách thức và thời gian nhận thưởng:
- Với giải thưởng Hoàn tiền (đối với Chương trình 1): Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền cho Khách hàng trúng thưởng là 20 ngày làm việc kể từ ngày quay số. Số tiền hoàn sẽ được hạch toán ghi có vào tài khoản Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng.
- Với giải thưởng Voucher chuyến du lịch: Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển Voucher chuyến du lịch là 15 ngày làm việc kể từ Ngày quay số (đối với Chương trình 2) hoặc từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng (đối với Chương trình 3). Voucher chuyến du lịch sẽ được chuyển bằng hình thức gửi thư có bảo đảm đến địa chỉ Khách hàng đăng ký với VIB.

Khách hàng trúng thưởng phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước khi VIB trả thưởng, nếu Khách hàng được VIB xác định là vi phạm/không đáp ứng bất kỳ quy định nào của chương trình này và/hoặc Khách hàng hủy/bị hủy Thẻ tín dụng VIB, kết quả trúng thưởng của Khách hàng sẽ bị hủy.

Đối với Chương trình 2, Chương trình 3, khi kết quả trúng thưởng của Khách hàng bị hủy, VIB sẽ xử lý như sau:
- Khách hàng trúng giải thưởng Chương trình 2: VIB sẽ tổ chức quay số bổ sung để xác định Khách hàng trúng giải thay thế của đợt quay số tương ứng.
- Khách hàng trúng giải thưởng Chương trình 3: VIB sẽ xác định Khách hàng có tổng chi tiêu tích lũy cao kế tiếp để đảm bảo có 03 giải thưởng được trao.

Thời gian quay số bổ sung/xác định Khách hàng trúng giải do VIB quyết định nhưng không muộn hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng của Khách hàng bị hủy.
11.
Các quy định khác
VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết dịnh của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

VIB có quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng nhằm mục đích quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.
[1] Toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Khách hàng là chủ Thẻ Chính.
Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu tích lũy để tham gia chương trình:
- Số tiền các giao dịch ứng/rút tiền mặt, thanh toán lãi, phí, các giao dịch với các tổ chức tín dụng khác; và
- Số tiền các giao dịch bị hoàn/hủy.
Ngày kết thúc giao dịch có thể vượt quá thời hạn cuối cùng của thời gian khuyến mại, tùy thuộc vào ngày phát hành Thẻ tín dụng VIB.