Rút tiền mặt với 100% hạn mức từ thẻ tín dụng VIB Financial Free

Actions
Đăng nhập

VIB Financial Free

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Miễn phí thường niên trọn đời