Hoàn tiền không giới hạn với thẻ tín dụng VIB Cash Back

Actions

VIB Cash Back

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn tiền không giới hạn, lên đến 3% cho mọi giao dịch chi tiêu

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ