Thể lệ Chương trình hoàn tiền của Thẻ tín dụng VIB Cash Back

Tên chương trình khuyến mại
Chương trình hoàn tiền của Thẻ tín dụng VIB Cash Back
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận tiền hoàn lại.
Thời gian khuyến mại
11/10/2019
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Phí thường niên, hoàn tiền.
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
Thẻ tín dụng VIB Cash Back.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Cash Back (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Cash Back cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) (trừ mã danh mục hàng hóa dịch vụ (MCC) 4900 và các giao dịch tại ĐVCNT Google Ads, Facebook Ads) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mãi, Khách hàng được nhận tiền hoàn lại theo tỷ lệ hoàn tiền nhân (x) với số tiền chi tiêu hợp lệ tương ứng từng mức chi tiêu như sau:

- Hoàn tiền 0,1% cho số tiền chi tiêu đến 50 triệu VNĐ

- Hoàn tiền 0,5% cho số tiền chi tiêu tăng thêm từ 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ

- Hoàn tiền 3,0% cho số tiền chi tiêu tăng thêm từ 100 triệu VNĐ trở lên

- Tổng số tiền hoàn tối đa trong 1 kỳ sao kê: Không giới hạn

Các giao dịch thanh toán Hợp đồng bảo hiểm Prudential của chủ thẻ tín dụng VIB cho chính chủ thẻ (được hiểu là Tên chủ thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB/IB vẫn áp dụng theo chương trình này.

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

- Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận tiền hoàn lại:

+ Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

+ Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp và những loại phí/lãi khác như phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, số tiền thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm và bất cứ giao dịch chuyển đổi ngoại tệ nào.

b) Khách hàng không được sử dụng, mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số tiền hoàn lại mà mình được ghi nhận (chưa quy đổi).

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

d) Tất cả số tiền hoàn lại ghi nhận (chưa quy đổi) sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

+ Thẻ bị hủy;

+ Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB;

+ Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;

+ Trong trường hợp VIB nghi ngờ Khách hàng có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số tiền hoàn tích lũy mà Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB;

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

- Số tiền hoàn lại sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình, trong đó toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Thẻ Chính.

- Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi số tiền hoàn lại được ghi nhận thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ hoặc thành phí thường niên.

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (ghi có vào tài khoản Thẻ) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Trong trường hợp Khách hàng quy đổi thành phí thường niên, hệ thống thẻ VIB sẽ tự động ghi nhận Khách hàng được miễn phí thường niên năm kế tiếp sau khi Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các quy định khác

- Các Khách hàng được nhận số tiền hoàn lại dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm thưởng/số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

- Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số điểm thưởng/tiền hoàn lại được tính toán chưa chính xác, ngay cả trong trường hợp thẻ đã bị chấm dứt hiệu lực.

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

- Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn tài chính, hóa đơn giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày VIB yêu cầu cung cấp, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho VIB đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch. Trường hợp VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này./p>

- Chương trình này thay thế hoàn toàn Chương trình hoàn tiền và tích lũy điểm thưởng đang diễn tra trước ngày hiệu lực của Chương trình này.

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính điểm thưởng/hoàn tiền hoặc không tính đúng điểm thưởng/giá trị hoàn tiền và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.