Chuyến đi trở nên tuyệt vời với thẻ tín dụng VIB Travel Élite

Actions
Đăng nhập

VIB Travel Élite

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 1.2 tỷ đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Phí giao dịch ngoại tệ: chỉ 1.75%

PHÍ THƯỜNG NIÊN

1.299.000 VNĐ