Đăng nhập

Ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Chi tiết ưu đãi
Ưu đãi lên đến 25% tại ONYX và Klook.
Thời gian khuyến mại
Từ nay - 31/12/2020
Nội dung chi tiết

-Chuỗi khách sạn ONYX:

Nhập code VIB2020 giảm đến 25% giá phòng chuỗi Khách sạn ONYX Group dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Ưu đãi phải được book qua link:https://www.onyx-hospitality.com/vib-mastercard/ 
Thời gian: 01/01/2020 - 31/12/2020
Thời gian lưu trú: 02/01/2020 - 31/12/2020

-Klook.com:

Nhập code VIBPB100 giảm ngay 100K trên tổng hóa đơn từ 1,5 triệu đồng dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB Premier Boundless
Thời gian: Từ nay - 14/12/2020