Đăng nhập

Thể lệ chương trình ưu đãi thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Nhiều ưu đãi đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng.

1. Ưu đãi miễn phí quản lý giao dịch ngoại tệ
• Hoàn phí quản lý giao dịch ngoại tệ theo Biểu phí dịch vụ Thẻ, áp dụng cho các giao dịch chi tiêu nước ngoài được thực hiện trong 03 kỳ sao kê đầu tiên từ ngày phát hành thẻ lần đầu
• Giao dịch chi tiêu nước ngoài là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ.
• Cơ chế áp dụng: VIB hoàn phí quản lý giao dịch ngoại tệ cho các giao dịch hợp lệ trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập Bảng sao kê..

2. Ưu đãi tỷ giá thấp nhất thị trường
• VIB áp dụng tỷ giá sàn của đồng đô la Mỹ (USD) được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm giao dịch được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB;
• Áp dụng cho các chi tiêu nước ngoài bằng đồng đô la Mỹ (USD), đồng Euro (EUR) và đồng Yên Nhật (JPY).
• Cơ chế áp dụng: VIB sẽ tính phần tiền chênh lệch trên phần tỷ giá áp dụng thực tế cho giao dịch so với tỷ giá sàn của đồng USD được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước vào ngày giao dịch ghi nhận vào hệ thống. Tổng số tiền chênh lệch sẽ được hoàn trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập Bảng sao kê.

3. Ưu đãi đặc quyền nâng hạng thẻ Titan thuộc Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines (“Thẻ Titan”)

3.1. Miễn phí nâng hạng Thẻ Titan năm đầu tiên đối với Chủ thẻ có giao dịch chi tiêu hợp lệ được tích điểm đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ theo chương trình Tích lũy dặm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless.

3.2. Miễn phí nâng hạng Thẻ Titan năm tiếp theo nếu Chủ thẻ có chi tiêu tối thiểu 30 triệu/kỳ sao kê trong vòng 12 kỳ sao kê liên tục bất kỳ trong năm liền trước.

Ví dụ: Khách hàng phát hành thẻ và có giao dịch được tích dặm đầu tiên vào kỳ sao kê tháng 12/2019.
Trường hợp 1:
Tại kỳ sao kê tháng 11/2020: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 12/2019 – 11/2020 là 360 triệu, Khách hàng sẽ được miễn phí nâng hạng thẻ Titan cho 01 năm tiếp theo tính từ 11/2020.
Trường hợp 2:
Tại kỳ sao kê tháng11/2020: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 12/2019 – 11/2020 là 359 triệu, Khách hàng không được nâng hạng thẻ Titan cho năm tiếp theo.
Nếu tại kỳ sao kê tháng 12/2020: Khách hàng có tổng chi tiêu hợp lệ từ kỳ sao kê tháng 01/2020 – 12/2020 là 360 triệu, Khách hàng được miễn phí nâng hạng thẻ Titan cho năm tiếp theo tính từ 12/2020.

3.3 Các quy định chung
• Giao dịch chi tiêu hợp lệ là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ.
• Nếu Chủ thẻ đang là Hội viên hạng Thẻ Titan, Vàng, và Bạch Kim thuộc Chương trình Hội viên Bông Sen Vàng – Vietnam Airlines, Chủ thẻ sẽ luôn được giữ hạng thẻ thấp nhất là hạng Titan trong suốt thời gian được miễn phí nâng hạng tại điểm 3.1 hoặc 3.2 trong trường hợp Chủ thẻ không đủ điều kiện duy trì hạng Thẻ Bông Sen Vàng hiện tại theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.
• Chủ thẻ không đủ điều kiện miễn phí nâng hạng Thẻ Titan theo Ưu đãi này sẽ áp dụng các điều kiện nâng hạng Thẻ theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.

4. Ưu đãi lấy thưởng tại Vietnam Airlines
Giảm 10% số dặm thưởng khi thực hiện lấy thưởng tại Vietnam Airlines theo chính sách và chương trình khuyến mãi của Vietnam Airlines triển khai từng thời kỳ.