1800 8180 Đăng nhập

Giải pháp tài chính
tức thời

Thanh toán nợ tự động

Đăng kí ngay
Lợi ích sản phẩm

Thanh toán tiền cho đối tác chỉ bằng thao tác chuyển tiền từ tài khoản thấu chi mà không cần làm thủ tục giải ngân.

Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích trước mỗi lần giải ngân. Không cần trả lãi tiền vay nếu rút thấu chi và trả nợ ngay trong ngày.

Tự động thanh toán dư nợ thấu chi ngay khi có tiền về tài khoản mà không cần làm thủ tục trả nợ.

Đặc tính sản phẩm
Đối tượng

Các khách hàng có dòng tiền lưu chuyển thường xuyên qua tài khoản thanh toán.

Điều kiện
  • Khách hàng được cấp hạn mức tín dụng theo quy định VIB.
  • Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận với VIB và phù hợp quy định pháp luật.
  • Cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sủ dụng vốn định kỳ hàng tháng.
Tỷ lệ tài trợ

Theo quy định của VIB

Thời hạn tài trợ

Tối đa 12 tháng