Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI026
1800 8180 Đăng nhập
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0I4
Trở về

Mở rộng kênh phát hành Thẻ tín dụng qua ứng dụng MyVIB

04/03/2021

Nhằm mang đến sự tiện lợi, thao tác nhanh chóng cho khách hàng hiện hữu của VIB khi đăng ký mở thẻ tín dụng, VIB thông báo về việc mở rộng kênh đăng ký phát hành thẻ tín dụng qua MyVIB với tỉ lệ phê duyệt thẻ đến 99% trong vòng 2 phút thao tác từ 08/02/2021, cụ thể như sau:

- Khách hàng nhận thông tin mời mở thẻ tín dụng trên ứng dụng MyVIB.

- Khách hàng chủ động lựa chọn dòng thẻ tín dụng yêu thích.

- Sau khi xác nhận thông tin trên MyVIB, kết quả được cấp thẻ trong vòng 60 phút.

Khách hàng cần bổ sung hồ sơ nhân thân (CMND/CCCD, và Hộ Khẩu), ký đề nghị phát hành thẻ tín dụng Quốc tế để nhận thẻ vật lý sau 3 - 5 ngày làm việc

Khách hàng sẽ trải nghiệm việc mở thẻ Nhanh – Gọn – Tiện lợi

- Miễn phí thường niên năm đầu

- Hạn mức thẻ được cấp đến 200 triệu

- Không cần eKYC thông tin

- Không cần chứng minh thu nhập
 

Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0A5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q0
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q6
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q3
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI064
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI067