Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI026
1800 8180 Đăng nhập
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0I4
Trở về

Mua sắm tiết kiệm hơn với thẻ VIB

21/01/2016

Hãy sẵn sàng thẻ VIB để thoải mái mua sắm, tận hưởng hàng loạt các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ từ các nhãn hàng và nhận hoàn tiền chi tiêu từ VIB. 

Đăng ký ngay

Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0A5
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q0
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q6
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI0Q3
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI064
Z7_K88C1OO0LOHM80AEBDH44GI067