Ngân hàng số / Ngân hàng qua tin nhắn

1800 8180 Đăng nhập

Kiểm soát tài khoản và thẻ

mà không cần kết nối Internet

Lợi ích ngân hàng qua tin nhắn

Truy vấn thông tin soạn tin nhắn gửi đến 6089

Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản và Thẻ tín dụng

Icon nạp tiền điện thoại di động SMS Banking

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng

Cú pháp truy vấn tài khoản và thông tin khác

Truy vấn/Nạp tiền Cú pháp gửi đến 6089

Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản thanh toán

VIB LKGD (Mã khách hàng) hoặc VIB LKGD (Số tài khoản)

Ví dụ: vib lkgd 00xxxxxx hoặc vib lkgd 0257xxxxxxxxxxx

Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của thẻ tín dụng quốc tế VIB MasterCard

VIB MC LKGD (Số thẻ)

Ví dụ: vib mc lkgd 512xxxxxxxxxxxxx

Số dư tài khoản thanh toán

VIB SDTK (Mã khách hàng)

Ví dụ: vib sdtk 00xxxxxx

Số dư (dư nợ) thẻ TDQT MasterCard

VIB MC SDHT (Số thẻ)

Ví dụ: vib mc sdht 512xxxxxxxxxxxxx

Tỷ giá

VIB TGNT (Mã ngoại tệ 1) (Mã ngoại tệ 2)

Ví dụ: vib tgnt usd eur

Lãi suất tiết kiệm

VIB LSTK (Kỳ hạn) (Loại tiền)

Ví dụ: lstk 02 VNĐ

Điểm đặt ATM

VIB ATM (Tên tỉnh) + (Tên quận)

Ví dụ: vib atm hanoi haibatrung

Địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch VIB

VIB CNGD (Tên tỉnh) (Tên quận)

Ví dụ: vib cngd hochiminh govap

Hướng dẫn sử dụng

VIB HDSD

Ví dụ: vib hdsd

Giao dịch Cú pháp gửi đến 8049

Nạp tiền điện thoại

NAP MệnhGiá [MậtKhẩu] gửi tới 8049

Ví dụ: NAP 10000 xxxx

Thông tin khác

Biểu phí và Điều kiện

Cam kết bảo mật

Ngân hàng luôn thực hiện các hành động để đảm bảo rằng hệ thống cung cấp dịch vụ Ebanking được hoạt động một cách an toàn, bảo mật và thông suốt, có khả năng kiểm soát được rủi ro đồng thời luôn cập nhật các quy định, thủ tục có liên quan.

VIB đảm bảo an toàn và bảo mật cho mọi giao dịch
Kiểm soát tài khoản mà không cần kết nối mạng bằng SMS Banking