Kiểm soát tài khoản mà không cần kết nối mạng bằng SMS Banking
Cam kết bảo mật

Ngân hàng luôn thực hiện các hành động để đảm bảo rằng hệ thống cung cấp dịch vụ Ebanking được hoạt động một cách an toàn, bảo mật và thông suốt, có khả năng kiểm soát được rủi ro đồng thời luôn cập nhật các quy định, thủ tục có liên quan.

VIB đảm bảo an toàn và bảo mật cho mọi giao dịch
Giao dịch Cú pháp gửi đến 8049

Nạp tiền điện thoại

NAP MệnhGiá [MậtKhẩu] gửi tới 8049

Ví dụ: NAP 10000 xxxx

Thông tin khác

Biểu phí và Điều kiện

Cú pháp truy vấn tài khoản và thông tin khác

Truy vấn/Nạp tiền Cú pháp gửi đến 6089

Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản thanh toán

VIB LKGD (Mã khách hàng) hoặc VIB LKGD (Số tài khoản)

Ví dụ: vib lkgd 00xxxxxx hoặc vib lkgd 0257xxxxxxxxxxx

Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của thẻ tín dụng quốc tế VIB MasterCard

VIB MC LKGD (Số thẻ)

Ví dụ: vib mc lkgd 512xxxxxxxxxxxxx

Số dư tài khoản thanh toán

VIB SDTK (Mã khách hàng)

Ví dụ: vib sdtk 00xxxxxx

Số dư (dư nợ) thẻ TDQT MasterCard

VIB MC SDHT (Số thẻ)

Ví dụ: vib mc sdht 512xxxxxxxxxxxxx

Tỷ giá

VIB TGNT (Mã ngoại tệ 1) (Mã ngoại tệ 2)

Ví dụ: vib tgnt usd eur

Lãi suất tiết kiệm

VIB LSTK (Kỳ hạn) (Loại tiền)

Ví dụ: lstk 02 VNĐ

Điểm đặt ATM

VIB ATM (Tên tỉnh) + (Tên quận)

Ví dụ: vib atm hanoi haibatrung

Địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch VIB

VIB CNGD (Tên tỉnh) (Tên quận)

Ví dụ: vib cngd hochiminh govap

Hướng dẫn sử dụng

VIB HDSD

Ví dụ: vib hdsd

Lợi ích ngân hàng qua tin nhắn

Truy vấn thông tin soạn tin nhắn gửi đến 6089

Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tài khoản và Thẻ tín dụng

Icon nạp tiền điện thoại di động SMS Banking

Nạp tiền điện thoại nhanh chóng

1800 8180 Đăng nhập

Quản lý tài khoản dễ dàng

với SMS Banking


Ngân hàng qua tin nhắn không cần kết nối Internet
 • Truy vấn thông tin đơn giản và an toàn
  - Nhận thông báo biến động số dư tài khoản và thẻ tín dụng
  - Xem 5 giao dịch gần nhất của tài khoản thanh toán và thẻ tín dụng
  - Tham khảo lãi suất tiết kiệm, tỷ giá ngoại tệ
  - Tra cứu địa điểm chi nhánh, ATM
  - Nạp tiền điện thoại

Cú pháp truy vấn tài khoản và nạp tiền điện thoại
Truy vấn Cú pháp gửi đến 6089
Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của tài khoản thanh toán VIB LKGD (Mã khách hàng) hoặc VIB LKGD (Số tài khoản)
Ví dụ: vib lkgd 00xxxxxx hoặc vib lkgd 0257xxxxxxxxxxx
Liệt kê 5 giao dịch gần nhất của thẻ tín dụng quốc tế VIB MasterCard VIB MC LKGD (Số thẻ)
Ví dụ: vib mc lkgd 512xxxxxxxxxxxxx
Số dư tài khoản thanh toán VIB SDTK (Mã khách hàng)
Ví dụ: vib sdtk 00xxxxxx
Số dư (dư nợ) thẻ TDQT MasterCard VIB MC SDHT (Số thẻ)
Ví dụ: vib mc sdht 512xxxxxxxxxxxxx
Tỷ giá VIB TGNT (Mã ngoại tệ 1) (Mã ngoại tệ 2)
Ví dụ: vib tgnt usd eur
Lãi suất tiết kiệm VIB LSTK (Kỳ hạn) (Loại tiền)
Ví dụ: lstk 02 VNĐ
Điểm đặt ATM VIB ATM (Tên tỉnh) + (Tên quận)
Ví dụ: vib atm hanoi haibatrung
Địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch VIB VIB CNGD (Tên tỉnh) (Tên quận)
Ví dụ: vib cngd hochiminh govap
Hướng dẫn sử dụng VIB HDSD
Ví dụ: vib hdsd
Nạp tiền Cú pháp gửi đến 8049
Nạp tiền điện thoại NAP MệnhGiá [MậtKhẩu] gửi tới 8049
Ví dụ: NAP 10000 xxxx

Thông tin thêm
Biểu phí và điều kiện