• 1 Xác thực tài khoản
  • 2 Đăng ký số điện thoại
  • 3 Hoàn tất
Đăng ký ngân hàng qua tin nhắn
Xác thực tài khoản để đăng ký

Dịch vụ SMS Banking chỉ áp dụng với khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán VIB

Chọn loại giấy tờ tùy thân
Số CMND
Số TK thanh toán
Số điện thoại đã đăng ký
Bằng cách nhập các thông tin ở trên và chọn Tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của VIB