Z7_IQGAHH8011MS50QJ7DK8CB1KO2
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801PKF80QF6NURAL20G2
Z7_IQGAHH8011MS50QJ7DK8CB1KO7

Tài khoản lương

Tiện lợi và nhiều ưu đãi miễn phí

Đăng ký ngay
Z7_IQGAHH8011MS50QJ7DK8CB1K42
Lợi ích tài khoản nhận lương tại VIB
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp

Đối tượng khách hàng

Nhân viên nhận lương qua tài khoản ngân hàng

Tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ chi lương tại VIB

Ưu đãi miễn phí

Phí mở tài khoản số đẹp

Phí giao dịch chuyển tiền nội địa

Phí thường niên trọn đời cho thẻ thanh toán quốc tế

Phí mở tài khoản số đẹp

Phí rút tiền mặt, chuyển tiền nội địa

Phí đăng ký SMS Banking

Phí đăng ký dịch vụ thuế điện tử

Phí chi lương trong nội bộ VIB tại quầy và trực tuyến

Ưu đãi cộng thêm

Tặng gói bảo hiểm bảo vệ lên tới 200 triệu đồng/năm

Giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế
Chi lương lên tới 3.000 tài khoản VIB

Số dư duy trì

0 VNĐ

0 VNĐ

Thông tin khác

Thủ tục đăng ký

Điều kiện đăng ký

Thủ tục đăng ký

Điều kiện đăng ký

Z7_IQGAHH8011MS50QJ7DK8CB1KS0