1800 8180 Đăng nhập

Tài khoản lương

Mở 1 được 3, hoàn tiền không giới hạn

Lợi ích tài khoản nhận lương tại VIB
Khách hàng cá nhân
Khách hàng tổ chức

Đối tượng

Cán bộ nhân viên nhận lương qua tài khoản ngân hàng

Tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ chi lương tại VIB

Ưu đãi

Tặng gói bảo hiểm bảo vệ lên tới 200 triệu đồng/năm

Miễn phí mở tài khoản số đẹp

Miễn phí giao dịch chuyển tiền nội địa

Miễn phí đăng ký và duy trì SMS Banking hàng tháng

Miễn phí thường niên trọn đời thẻ thanh toán quốc tế IDC

Miễn phí thường niên thẻ tín dụng trong năm đầu tiên

Miễn phí chi lương nội bộ VIB tại quầy và trực tuyến

Miễn phí mở tài khoản số đẹp

Miễn phí rút tiền mặt và phí chuyển tiền nội địa

Miễn phí đăng ký SMS Banking và dịch vụ thuế điện tử

Giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế

Chi lương nhanh chóng tới 3000 tài khoản VIB

Số dư duy trì

0 VNĐ

0 VNĐ

Thông tin khác

Thủ tục đăng ký

Điều kiện đăng ký

Thủ tục đăng ký

Điều kiện đăng ký

Đăng ký ngay