Z7_8GHEH001L8COF0AU8NUDLAOC74
Ưu đãi vượt trội
Miễn 5 phí giao dịch
tiết kiệm đến 2 triệu đồng/năm
Miễn 3 phí giao dịch
tiết kiệm đến 1 triệu đồng/năm
Cơ hội nhận đến 1000 chỉ vàng
từ 15/7/2019 đến 31/12/2019
Z7_8GHEH001L8COF0AU8NUDLAOCB5
Điều kiện và hồ sơ mở tài khoản thanh toán
Điều kiện

Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam (cư trú/không cư trú) hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam chưa đủ 15 tuổi hoặc người mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự thực hiện giao dịch mở và sử dụng tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ cần cung cấp

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Z7_8GHEH001L8COF0AU8NUDLAOC36
Z7_8GHEH001L8COF0AU8NUDLAOCR0

Tài khoản Digi

QUYỀN LỢI

Mở 1 được 3 với nhiều ưu đãi miễn phí. Định danh điện tử chỉ trong 1 phút

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Miễn phí chọn số tài khoản theo ngày sinh, số điện thoại

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân người Việt Nam không có tài khoản thanh toán VIB tại thời điểm mở

Z7_8GHEH001L8COF0AU8NUDLAOC71