Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3EF4
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3EF3

Tài khoản thanh toán

QUYỀN LỢI

Mở tài khoản nhanh chóng và chọn số tài khoản theo yêu cầu khi đăng ký tại quầy

ƯU ĐÃI NỔI BẬT

Miễn phí giao dịch và thanh toán trực tuyến

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng cá nhân người Việt Nam và Người nước ngoài

Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3EV4
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3EV1
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3EV7
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3U02
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3U05
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3UG0
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3UG6
Z7_IQGAHH801PJPE0Q7VDNHTV3UG7