Z7_514612K01H23606IM5N3011CM5
Z7_514612K01H23606IM5N3011CE2
Z7_514612K01H23606IM5N3011CE5
Công cụ tính lãi trả góp bằng thẻ tín dụng

Phương thức trả góp: Trả lãi định kỳ

Phương thức trả góp
Lãi suất (%/tháng)
Kỳ hạn trả góp
Số tiền trả góp (VNĐ)
Tối đa 12 lần lương hàng tháng

Lưu ý: Công cụ mang tính tham khảo vì chính sách trả góp có tính thời điểm.

Z7_514612K01H23606IM5N3011CU0
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 9 tháng
  • 12 tháng
  • 24 tháng
  • 36 tháng
Z7_514612K01H23606IM5N3011CU6

Đối tác trả góp của VIB

Kỳ hạn áp dụng đa dạng với lãi suất hấp dẫn
Xem danh sách đối tác

Tìm kiếm thẻ phù hợp

Tìm chiếc thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu
Tìm thẻ tại đây
Z7_514612K01H23606IM5N3011CU3
Z7_514612K01H23606IM5N3011C14
Z7_514612K01H23606IM5N3011C11
Z7_514612K01H23606IM5N3011C17
Z7_514612K01H23606IM5N3011CH6