Z7_514612K01H23606IM5N3011CM5
Z7_514612K01H23606IM5N3011CE2
Z7_514612K01H23606IM5N3011C14
Z7_514612K01H23606IM5N3011CU0
Z7_514612K01H23606IM5N3011CE5
Công cụ tính phí trả góp bằng thẻ tín dụng
Phương thức trả góp
Kỳ hạn trả góp
Tỷ lệ phí (%/tháng)
Số tiền trả góp (VNĐ)
Tối đa 12 lần lương hàng tháng

Lưu ý: Công cụ mang tính tham khảo vì chính sách trả góp có tính thời điểm.

Z7_514612K01H23606IM5N3011CU6

Tra cứu phí trả góp

Phí trả góp ưu đãi của riêng bạn
Tìm hiểu tại đây

Đối tác trả góp của VIB

Kỳ hạn áp dụng đa dạng với lãi suất hấp dẫn
Xem danh sách đối tác
Z7_514612K01H23606IM5N3011CU3
Z7_514612K01H23606IM5N3011C11
Z7_514612K01H23606IM5N3011C17
Z7_514612K01H23606IM5N3011CH6