Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IT26
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ITS2
Z7_514612K019U7806Q2F0ECEHGD1

Câu hỏi thường gặp link

Tại sao tôi tra cứu thông tin thẻ không thành công?

Hiện tại VIB chỉ hỗ trợ tra cứu các đơn hoàn tất đăng ký mở thẻ tín dụng VIB trên các kênh website VIB, Zalo, Lazada, Momo trong vòng 30 ngày. Nếu bạn mở thẻ trên MyVIB, bạn có thể theo dõi trạng thái đơn thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng mobile banking MyVIB

Mất bao lâu để biết kết quả phê duyệt thẻ tín dụng của tôi?

Thời gian phản hồi kết quả phê duyệt hạn mức thẻ tín dụng của bạn là từ 3 - 5 ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký.

Tôi có thể nhận thẻ trong vòng bao lâu kể từ ngày mở thẻ?

Thẻ sẽ được giao đến bạn trong vòng 3-7 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thẻ thành công. Trong trường hợp nghi ngờ thẻ thất lạc hoặc chờ đợi quá lâu, bạn vui lòng liên hệ hotline VIB 1800 8195 để được hỗ trợ.

Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE2I14
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ITQ0