Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3OK5
Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3OC2

VIB LazCard

VIB LazCard
Thẻ e-com tốt nhất

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 6% chi tiêu tại LAZADA. Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 599.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR

Z7_IQGAHH8011U1D06KSB0T0A3OS5