VIB LazCard

HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 20% chi tiêu tại LAZADA. Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

PHÍ THƯỜNG NIÊN

899.000 VNĐ