VIB LazCard

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hoàn đến 20% chi tiêu tại LAZADA. Tích hợp debit và credit trên một chip, một thẻ

HẠN MỨC VÀ PHÍ

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Phí thường niên 899.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trải nghiệm bằng AR